sobota 26. února 2011

LÉKAŘSKÁ ZPRÁVA PSYCHOLOŽKY KULKOVÉ - stacionář Lydie 8. 10. 2007

Tato zpráva na psychol. nález z 11/2006 , kde již byla stanovena diagnoza , nyní kontrolní vyšetření - aktualizace .
Z ANAMNÉZY :  dítě z prvního rizikového těhotenství , v 29. týdnu plán.SC , chlapec kříšen , PH 1220 gr./ 38 cm , péče JIP , UVP 6 týdnů , kojen nebyl , propuštěn po 2,5 měsících .
PMV : úsměv od 3. měsíce , lezl od 10. měsíců , stoj od 15 měs. , samostatná chůze od 18 . měs . ,řeč - opožděný vývoj , regres , do 2,5 let nástup ojedinělých slov - ( máma , táta , dědi , bába , koj , haji , ham ...) , po pobytu v nemocnici regres v oblasti řeči ,
Je v péči neurologa - MUDr. Böhm pro nerovnoměrný vývoj , OVŘ a autistické rysy , Rhb stacionáře - bukofacionální techniky , oční , ušní nálezy bez patologie , komplexní vyšetření ve FN Brno ( 12/ 2006) na dětské neurologii , kde potvrzena dg. autismus .
Od října 2006 navštěvuje dětský rehabilitační stacionář v ČT , má sestaven spec. ped. individuální plán , je v péči SPC Kpt. Vajdy v Ostravě , má ZTP/P .

Z VYŠETŘENÍ : oční kontakt navazuje velmi ojediněle , na velmi krátkou dobu , pozornost osciluje , v popředí nezájem o předměty , spíš o prostor , vybavení místnosti , olizuje hranu stolu , fascinace světlem - stínem , motivace pomocí odměny - auto , bublifuk .
SEBEOBSLUHA : mírně zlepšeno přijímání jídla , nadále pouze mixovanou nebo velmi řídkou stravu , denně jí 3x lipánky ,polévku , občas nějakou omáčku , nic jiného nechce , větší kousky stravy jej dáví , poté zvrací ; o pití si neřekne , učí se pít z hrníčku , nesnáší dotyk v orofacionální oblasti , proto váznou veškeré snahy o bukofacionální stimulaci , opět zvýšená salivace a mlaskání ; má pleny , je vysazován , ve stacionáři je na wc sám , doma musí asistovat matka ,močení se daří lépe , stolici zatím  pouze do plen , při oblékání spolupracuje , sundá si ponožky ; spánek -spí i odpoledne , spí sám v pokojíku - potíže s usínáním .
HRUBÁ MOTORIKA :běhá , poskakuje , na odrážedle jezdit nechce , chodí sám po schodech , střídá nohy , míč neháže , snaha chytat.
JEMNÁ MOTORIKA : úchop do špetky , tužku uchopí správným způsobem , používá PHK , stádium čmáranic a vícečetného kruhu , je fascinován stopou po fixu , ne už tolik obsahem kresby , nenavléká na tyč , dřevěné tvary - některé vloží do správných otvorů , komplikováno nefunkčním otáčením a stereotypiemi , zasunovačka - vyjme a vloží vše ; vázne motivace k těmto činnostem .
ŘEČ , KOMUNIKACE : nerozvinutá aktivní řeč ; regres - viz výše , chlapec vyluzuje pouze zvuky , gesta nepoužívá , dle matky - zvládá zákl. gesta - zavede je k tomu , co chce , mimika nevýrazná , oční kontakt se mnou velmi krátce , s matkou a otcem ano - krátkodobě , tělesný kontakt s rodiči někdy vyžaduje , jindy odmítá , nemá snahu a motivaci komunikovat , upoutávám pozornost - nereaguje , nevšímá si , jde si po svém , sdílená pozornost není , nápodoba - v začátcích , staví dle předlohy mašinku z kostek ( spíše pouze seřazuje ) , pozná své blízké na fotkách , orientuje se pouze ve známém prostředí .
CHOVÁNÍ , HRA : jeho nejoblíbenější hrou je jízda s autíčkem , sleduje ze zvláštního úhlu pohledu , stereotypie , téměř každou hračku nebo věc dokáže použít jako auto , má různé zrakové fascinace , rád si hraje se stínem , knížku si vezme , ale neprohlíží , opět s ní jezdí jako a autem , zvláštně předkloněn , rád sleduje projíždějící vlaky , motorky , některé zvuky mu zřetelně vadí - dětský křik , projíždějící auto ( zakrývá si uši )  , jiné ne ( motorky ) ; rád kouká do světla , se zálibou otevírá a zavírá dveře; fascinuje ho jeden pořad v TV (AZ kvíz ) , chvíli vydrží i u hrané pohádky , v kolektivu dětí se nezapojí , do školky se dle matky těší ; reakce na změny - těžce nese změnu trasy do/ze školky , do obchodu apod . , křičí , matka se raději přizpůsobuje jemu ; nemá rád změny uspořádání v domácnosti , změnu pořadí uložení plyšáků , změny aktivity ve stacionáři se snaží předem signalizovat ( pozná znaky na semaforu ) ; fixace na svého medvěda - všude jej nosí sebou ; na PC sleduje obrázky , ale neukáže , nepozná .
Není autoagresivní chování , ostatním dětem neubližuje , z motorických stereotypií - zaujímání zvláštní pozice u hry , sledování z předklonu , dále - jen velmi lehce naznačených  - chůze po špičkách , třepání prsty , hlazení rukou ; nemá přirozený strach z nebezpečí - svéhlavě se pouští do nebezpečných situací .

ZÁVĚR : jedná se o chlapce s mentální kapacitou v pásmu LMR až SMR ( IQ menší než 50) , nerovnoměrným psychomotorickým vývojem na základě poruchy autistického spektra - Dětský autismus - F84.0 , míra poruchy - středně funkční ; splnˇuje kritéria diagnost .triády - poruchy v oblasti komunikace , sociálních vztahů a chování , bez přidružených poruch - bez hyperaktivity a agresivity . Silně narušená schopnost orientace - vyžaduje celodenní péči.
DOPORUČENÍ : pokračovat v individuálním plánování péče se zohledněním potřeb a omezení vyplývajících z poruchy , TEACCH program - vizualizace , strukturalizace , jednoduché pokyny , motivace .
Rodina seznámena , bude spolupracovat na zavádění komunikačních symbolů do běžného života .

Žádné komentáře:

Okomentovat