pátek 29. června 2012

MÍŠOVA MÓDNÍ PŘEHLÍDKA - pátek 29.6. 2012Míša si dnes hrál na modela  . Ale že mu to šlo ! Fešák jeden ...

MÍŠOVO VYSVĚDČENÍ - 2 .pololetí školní rok 2011/2012


ČTENÍ - tvoří slova z písmen podle předlohy , třídí předměty a obrázky do skupin a podle požadovaných znaků , pracuje s výukovými programy na PC .

PSANÍ - snaží se dodržovat správný úchop psacího náčiní , samostatně drží psací náčiní , dle svých schopností samostatně nebo s pomocí obtahuje dle předlohy , pracuje se šablonami , zvládá uvolňovací cviky .

ŘEČOVÁ VÝCHOVA - dokáže se krátkodobě koncentrovat na poslech pohádek a krátkých příběhů , snaží se o nápodobu při práci u logopedického zrcadla , vyslovuje krátké slabiky .

MATEMATIKA - s pomocí modeluje jednoduché situace s využitím pomůcek , třídí základní geometrické tvary a barvy .

PRVOUKA - pracuje pomocí piktogramů , některé činnosti zvládá i podle slovní instrukce , veškeré činnosti související se sebeobsluhou jsou vedeny za pomoci učitele či asistenta.

PRACOVNÍ VÝCHOVA - na základě svých schopností a s pomocí dospělého zvládá modelování , práci s drobným materiálem a papírem , jednoduché konstrukční činnosti , práci s výukovými programy na počítači .

HUDEBNÍ VÝCHOVA - soustředí se na poslech krátkých hudebních ukázek a při poslechu písní během křesťanské chvilky , pohybem těla zvládá s dopomocí vyjádření rytmu písní .

VÝTVARNÁ VÝCHOVA - na základě svých schopností se snaží sám nebo s dopomocí kreslit a malovat , sám vybarvuje a obtahuje dle předlohy , tvaruje papír , kreslí v programu na počítači .

TĚLESNÁ VÝCHOVA - reaguje na základní pokyny , signály a gesta učitele , na základě svých schopností a s dopomocí zvládá jednoduché pohybové aktivity , při canisterapii se snaží spolupracovat se psem a navazuje s ním krátkodobý kontakt .
                                          Kytička pro naší paní učitelku


                              Kytička pro naši asistentku Simonku


                             Něco sladkého pro učitelku a asistentku z rehabilitační třídysobota 16. června 2012

RADOVÁNKY - ZAHRADNÍ SLAVNOST - pátek 15. 6. 2012

                                pohled na altánek s občerstvením před akcí


                               Patrik , bývalá paní učitelka Dáša , Lucka - učitelka z rehabilitační třídy


                                Paní Dáša - bývalá učitelka z rehabilitační třídy


                                Školní taneček


                                Představení naší školy


                                Představení naší školy - Míša se jen koukal


                                Představení dětí z Mateřské školky


                                 


                              


                                


                               


                                 Pasování dětí na školáky


                                 Skoroškoláci


                                Paní učitelka Zdenka pasuje děti na školáky


                                Dárky na památku od školky


                                 Dcerka asistentky Soni z rehabilitační třídy


                                Táta s Michálkem


                               


                                 Výhra na los v tombole - ČOKOLÁDOVÝ DORT - vynikající


                                 Výhra na los v tombole - ČÍNSKÝ BALÍČEK


                                 DINOSAUŘÍ VEJCE - výhra


                                DINOSAUŘÍ VEJCE - výhra na los v tombole

sobota 9. června 2012

KDYŽ SI MICHÁLEK MALUJE ... - sobota 9.6. 2012
Míša si v poslední době rád maluje . Ve škole barvičkami a doma pro změnu pastelkami .
Má ohromnou radost , když se mu podaří namalovat nějaký obrázek.
Dělá veliké pokroky - ještě před pár měsíci by namaloval leda tak čárečku a pastelky by se musely schovat nazpět do krabičky .
Je to šikula a dělá nám jen a jen radost ...