sobota 5. února 2011

LÉKAŘSKÁ ZPRÁVA PSYCHOLOŽKY KULKOVÉ - stacionář Lydie 28.11.2006

Od října 2006 navštěvuje dětský rehabilitační stacionář v ČT , má sestaven spec.ped.individuální plán; je v péči SPC Kpt. Vajdy v Ostravě , má ZTP/P.

SEBEOBSLUHA: chlapec přijímá pouze mixovanou nebo velmi řídkou stravu , denně jí 3x lipánky , polévku , občas nějakou omáčku , nic jiného nechce , větší kousky stravy jej dáví , poté zvrací ; o pití si neřekne , pije pouze z kojenecké láhve , pouze se svého starého dudlíku , hrníček odmítá; učí se jíst kovovou lžičkou ( dříve plastová ) , nesnáší dotyk v orofacionální oblasti , proto váznou veškeré snahy o bukofacionální stimulaci ; má pleny , je vysazován , močení se daří lépe , stolici zatím pouze do plen , při oblékání spolupracuje , sundá si ponožky ; spánek - bez potíží , spí i odpoledne , spí sám v pokojíku.
HRUBÁ MOTORIKA :  běhá , poskakuje , na odrážedle jezdit nechce , chodí sám po schodech , střídá nohy ; míč neháže , snaha chytat.
JEMNÁ MOTORIKA : úchop do špetky , tužku uchopí , ale nekreslí , pozoruje , nenavléká na tyč , dřevěné tvary nevkládá , vázne motivace k těmto činnostem , má rád bublifuk - prstem se trefí do jednotlivých bublin .
ŘEČ , KOMUNIKACE : nerozvinutá aktivní řeč , regres , chlapec vyluzuje pouze zvuky , gesta nepoužívá , dle matky - zvládá zákl. gesta- zavede je k tomu , co chce; mimika nevýrazná , oční kontakt se mnou nenavazuje , s matkou a otcem ano - krátkodobě , tělesný kontakt s rodiči někdy vyžaduje , jindy odmítá , nemá snahu a motivaci komunikovat ; upoutávám pozornost - nereaguje , nevšímá si , jde si po svém , sdílená pozornost není , nápodoba nezaznamenána .
CHOVÁNÍ , HRA :jeho nejoblíbenější hrou je jízda s autíčkem , sleduje ze zvláštního úhlu pohledu , stereotypie , téměř každou hračku nebo věc dokáže použít jako auto , má různé zrakové fascinace -nyní blikající vánoční ozdoby , matka musí zastavit ; rád si hraje se stínem ; knížku si vezme , ale neprohlíží , opět s ní jezdí jako s autem , zvláštně předkloněn , rád sleduje projíždějící vlaky , motorky; některé zvuky mu zřetelně vadí - dětský křik , projíždějící auto ( zakrývá si uši ) jiné ne (motorky );rád kouká do světla , se zálibou otevírá a zavírá dveře ;fascinuje ho jeden pořad v TV(AZ kvíz ), chvíli vydrží i u hrané pohádky , v kolektivu dětí se nezapojí , do školky se dle matky těší ; reakce na změny - těžce nese změnu trasy do / ze školky , do obchodu apod., křičí , matka se raději přizpůsobuje jemu ; nemá rád změny uspořádání v domácnosti , změnu pořadí uložení plyšáků , změny aktivity ve stacionáři se snaží předem signalizovat ( pozná znaky na semaforu ); fixace na svého medvěda - všude jej nosí sebou . Není autoagresivní chování , ostatním dětem neubližuje , z motorických stereotypií - zaujímání zvláštní pozice u hry , sledování v předklonu , dále - jen velmi lehce naznačených - chůze po špičkách , třepání prsty , hlazení rukou .
CHAT : chybí protodeklarativní ukazování , není monitorování směru pohledu , symbolická nápodobivá hra nevyvinuta ;
CARS : skore - 36 , středně těžká autistická symptomatika , nejzřetelněji v oblasti verbální komunikace , adaptace na změny , užívání předmětů a hra .
Chybí soc .emoční reciprocita , dle matky - nerozumí citům .
INTELEKT : na základě pozorování a srovnání s věk. normami ( nespolupráce při řízené činnosti ) hodnotím zatím jako lehkou mentální retardaci , s nerovnoměrným vývojem v jednotlivých oblastech .

ZÁVĚR : jedná se o chlapce s mentální kapacitou v pásmu LMR , nerovnoměrným psychomotorickým vývojem na základě poruchy autistického spektra - Dětský autismus -F840 , splnˇuje kritéria diagnost. triády  -poruchy v oblasti komunikace , sociálních vztahů a chování , bez přidružených poruch - bez hyperaktivity a agresivity.
DOPORUČENÍ :  sestavit individuální plán se zohledněním potřeb a omezení vyplývajících z poruchy , TEACCH program - vizualizace , strukturalizace , jednoduché pokyny , motivace .Rodina seznámena , bude spolupracovat na zavádění komunikačních symbolů do běžného života .

Psycholožka Mgr. Renata Kulková

Žádné komentáře:

Okomentovat