pondělí 28. února 2011

LÉKAŘSKÁ ZPRÁVA PSYCHOLOŽKY TEJKLOVÉ 6. 11. 2009

Psychologické vyšetření ze dne 6. 11. 2009

Míša v evidenci od 09/05
K vyšetření se vždy dostavuje s rodiči .
Hodnocení na základě pozorování a referenci rodičů .
V současné době Míša navštěvuje MŠ , má OŠD , perspektivně se uvažuje o vřazení do školy .

SOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ - 12- 15 měs.
Vývoj ve všech směrech opožděně . Do 2 měsíců v inkubátoru ( předčasný porod ) , krátce po příchodu domů hospitalizován pro  bronchitidu . Již tehdy panická , úzkostná reakce z bílých pláštˇů , dlouho přetrvávající . O osoby a kontakt neprojevuje zájem , stejně tak o děti . V době prvního roku návštěv vždy panický křik a pláč .
V  současné době ví , že je již ve známém prostředí , projevuje ,, záhadný úsměv ,, . Po delší době vyhledává svůj stereotyp , zaujme pozici na parapetu okna a spokojeně pozoruje ruch a dění na ulici , hlavně auta . Je trpělivý , po delší době , postřehne loučení , rozhodne se , jemným dotykem a odstrčením se loučí , zavírá dveře .
Vůči rodičům :  na rodiče je fixován , tělesný kontakt příliš nevyhledává ,
afektivní reakce při odchodu ani příchodu není . Ani doma neprojevuje o ně příliš velký zájem .
Vůči cizím osobám : sociální kontakt navazuje sporadicky , vypadá rozpačitý , jen letmé prohlédnutí , jinak zájem malý , projeví lehký úsměv . Někteří lidé se mu líbí , někteří nelíbí . Je nejraději doma sám  , jinde trpí .
Vůči vrstevníkům : zájem nemá , jsou mu zcela lhostejní , absence jakékoli společné kooperace .

KOMUNIKACE : kolem 2. roku žvatlal  ,, máma , dědi , bába , gaga , kaka , ham , hají ,, .
Smysluplná slova později neměl , nepoužíval. Postupně ztráta žvatlání až žádný slovní projev , jen neklid a křik , rozlady .
Neverbální komunikace : pozornost nesdílí , zaměří jen ojediněle . Maminka uhodne , co Míša chce , chytne dospělé za ruku a zavede na potřebné místo .
Rozumí jednoduchým výzvám , které se týkají základních úkonů a potřeb , př. ,, jdeme jíst , uklidˇ ,, . O čtení říkanek , pohádek nemá zájem . TV  je stále jako kulisa , na PC má své programy . Úrovenˇ 24 měs .
Verbální komunikace : zde registruji sporadické ,,em ,, ,doma snaha o napodobení  pes = ,,ap,,  a dalších zvířátek .Úroven ˇ 9 - 12 měs.

VOLNÁ ČINNOST: Míša má své oblíbené hračky : krteček , vlaky , auta , se kterými stereotypně jezdí sem , tam , dává za sebe 30- 40 .  Další hračka v trvalé oblibě od malička je plyšová panda . Rozliší některé tvary , tužku do ruky nechce vzít , pastelky rovná vedle sebe . Doma neposedí , stále chodí , lozí , lehne si , ztratilo se dřívější točení dokola . Schopnosti dosahují 24 - 30 měs.

VNÍMÁNÍ :největší problém je stále s jídlem , nekouše . Absolvoval orofacionální stimulaci , efekt min. Má pouze několik svých oblíbených jídel - Lipánek , těstoviny , brambory . Jí jen tekutá jídla - většinou polévky a někdy i omáčky . V jídle extrémní vybíravost . Z tekutin pouze čaj , ke všemu musí být pobízen .
Vadily mu zvuky , např. vrtačka mu vadí dosud , zakrývá si uši  a pláče .
Dosud rád pouští vodu , má rád bublinky a bublifuk .
Od malička je puntičkář , vadí mu drobečky , sbírá je .
Má snížený práh bolesti , málo ji vnímá , zareaguje na úlek rodiče .
Zvláštnosti : syká , srká , mlaská , v oblibě má nyní plivání , dříve bruxismus , již odezněl .

MOTORIKA : samostatná chůze v 15 měsících . Rád leze , vylézá , neodhadne nebezpečí .
Hrubá motorika - 30- 36 měs.
Jemná motorika - 24 - 30 měs.
Grafomotorika - nemá zájem , tužka jen s pobídkou , čmárání na papír , 24 měs.

SEBEOBSLUHA : sám má jen snahu o pomoc při oblečení , samostatně nikoli , má jen snahu .Rád se vysléká .
Sám nyní začal na WC , kakání jen do plenkových kalhot , přes noc je musí mít , denně přes noc pomočen .
Dosud musí být krmen , sám nejí . Nemá potřebu jídla , nanejvýš si sám vezme čaj .
Schopnosti 15- 18 měs .

EMOCIONALITA : málo diferencovaná , v ladění převažuje pasivita . V průběhu vývoje je pozitivní vyladˇování . Emoční prožitky a kvality dává málo najevo . Pláče když je na něj změna zavedených stereotypů nebo nátlak na výkon .

ADAPTIBILITA :  s přizpůsobením jsou trvale velké potíže , např. má své trasy , změny ( např. lešení kolem domu ) těžce nese , brání se , pláče . Má rád svůj klid , samotu , rád zůstává ve stereotypních činnostech ) ježdění s autíčky , vláčky , rovnaná do řad ) .
Spolupráce obtížná , v MŠ  se uspokojivě daří .
Adaptace na činnost odpovídá 18 - 24 měs .

ZÁVĚR : Na základě dlouhodobého pozorování , hodnocení rodiči , učitelkami v MŠ a dle výsledků hodnocení vývoje pomocí škál , diagnostikuji
 DĚTSKÝ AUTISMUS , ( F84.0 )
- typ osamělý , pasivní , projevy extrémní
- podle adaptability  nízko funkční
  symptomatika těžká .
STŘEDNĚ TĚŽKÁ MENTÁLNÍ RETARDACE ( F71.1 )  s výraznými časnými riziky .
Vývoj nerovnoměrný , v pásmu 9 - 36 měsíců ( fyzický věk 06: 02) .
Úrovenˇ řeči 9-12 měs, porozumění 24 měs.
Průměrný vývojový kvocient 40.
Funkčně je celkový stav plně srovnatelný s dítětem s těžkou mentální retardací .
Dítě potřebuje speciální pedagogickou péči a nadstardantní rodičovskou péči.

DOPORUČENÍ : Míša má zajištěn pedagog. odborné vedení v MŠ , spolupráce a plán dle SPC ,
- pečlivě zvolit vřazení do 1.tř. ZŠ
- perspektivně zajištění pomoci asistentem .
- s rodinou jsme stále v kontaktu , konzultujeme dle potřeby .

                 PhDr.  Milena Tejklová , klinická psycholožka

neděle 27. února 2011

HODNOCENÍ IVP ZA ROK 2008


1 . ZVLÁDÁNÍ JEDNODUCHÝCH POKYNŮ
-jednoduché pokyny :  s Míšou neustále nacvičujeme jednoduché pokyny
 ( dej x vezmi  ,uklidˇ , zanes ) Míša tyto pokyny chápe a reaguje na ně .
 V této oblasti Míša pokročil .
- práce s předměty : Míša bezproblémově třídí tvary , barvy , sestavuje komín
 z 8 kostek , problém je v určení barvy ( pojmenování ) . Míša ukáže části
   těla na obličeji . V této oblesti je na tom Míša pořád stejně .
- říct o věc :  si Míša moc neumí . Chlapec rovnou k věci jde a vezme si .
 ( nepokročili jsme ) . Na požádání ukáže gestem slovo prosím .
- prodlužování délky pozornosti:  u chlapce se daří prodlužovat pozornost na
 více úkolů za sebou ( 4 - 5),  prodloužení pozornosti považuji za velký
 pokrok.

2. ROZVOJ JEMNÉ MOTORIKY
- uvolnění zápěstí : Míša má částečně uvolněné zápěstí .
- grafomotorika :  Míša zvládne nakreslit vodorovné čáry a svislé čáry , velmi pěkně se mu také daří malovat kruh . Správné držení tužky stále nacvičujeme.
- práce s drobnými předměty: Míša přebírá hrách , s pomocí dospělého navleče korálky na tkaničku , s pomocí dospělého složí puzzle .

3. NÁCVIK ALTERNATIVNÍ KOMUNIKACE
- spolupráce s klinickým logopedem : je pravidelná , a velmi dobrá , dochází k výměně informací mezi MŠ a logopedem .
- pokračování s piktogramy : Míša nadále s piktogramy pracuje , u některých činností již piktogram ani nepotřebuje stačí mu danou činnost jenom říct a Míša reaguje . Chlapec ví co který piktogram znamená ( individuální práce , domů , svačina , oběd , společná chvilka ).
- zavedení komunikačního sešitu :  v MŠ se postupně komunikační sešit Míšovi zavádí , učíme pracovat Míšu s dalšími piktogramy ( týkající se každodenního programu ve školce ).

4. NÁCVIK SEBEOBSLUŽNÝCH ČINNOSTÍ
 - vést k samostatnosti v oblékání : Míša v této oblasti udělal největší pokrok ! Za účasti dospělého , který mu dává slovní pokyny si Míša dokáže sám sundat papuče , kalhoty , sám si je také obout , obléct kalhoty .
- nácvik čištění zubů a mytí rukou :  tuto činnost provádí s asistentkou .
Míša udělal pokrok v tom , že si na krátkou  chvíli strčí kartáček do pusy . Dříve kladl oproti této činnosti odpor . Míša se vymočí do WC .
- upevnˇovat samostatnost při jídle :  v této oblasti vidíme opět posun . Míša se sám nají , někdy však i bývá krmen . Pije z hrníčku .

Míša  * 13. 8. 2003 -  (autistické prvky , OVŘ , paukospastická DMO )
 Míša při příchodu do MŠ reaguje na pozdrav úsměvem , do kolektivu se nezapojuje , nemá rád hluk a velké množství lidí . V sebeobsluze je částečně samostatný , dokáže se najíst a napít sám , někdy ho musíme krmit . Stále jí rozmixovanou stravu a pije z hrnku se sosáčkem . Sám se dokáže svléknout . Na wc si jde sám , nebo po připomenutí , s pomocí asistentky si vyčistí zuby . Michal vyžaduje neustálou podporu a pomoc při těchto činnostech . S Michalem pokračujeme v programu TECH . Komunikujeme s ním pomocí piktogramů . V individuálním vzdělávání pokračujeme v rozvíjení jemné motoriky , hrubé motoriky , vědomostí ( pojmenování , určení , třídění ) , v grafomotorice . V řeči je Michal na úrovni žvatlání , napodobuje artikulační cvičení , retnice , vokály .

Vypracovala Mgr. Lucie Sanaková , třídní učitelka

HODNOCENÍ IVP ZA ROK 2007


SEBEOBSLUHA :  Míša se částečně naučil hygienickým návykům podporou piktogramů . Míša chodí na wc , ale ještě s doprovodem a v pravidelných intervalech . Ve školce nenosí pleny . Mytí a utírání rukou je stále nutné s pomocí.
Stolování - Naučil se jíst samostatně , jen s občasnou  dopomocí . U pití stále používá hrníček se sosáčkem .
Sebeobslužné dovednosti - Míša se snaží sundat i vytáhnout si tepláky , někdy s pomocí zouvá papuče .

 SOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ A HRA : reaguje na pozdrav při odchodu , a to budˇ úsměvem či zamáváním ruky , ale ne vždy . Umí vědomě odmítat požadavky , kterým dobře rozumí formou pláče , odvracení se apod . Nenavazuje vztahy s ostatními dětmi , ale pozoruje jak si hrají a vydrží být s více dětmi ve stejné místnosti . Také se dokáže delší dobu soustředit na daný úkol a vnímat věci kolem sebe ( např. v kině ) .

MOTORIKA : hrubá motorika - odhodí míč , ale nemíří na cíl . Při společném tanečku či cvičení , opakuje pohyby , ale až po nějaké době . Cvičí na gymnastickém míči stabilitu , koordinaci a posílení zádových svalů .
Jemná motorika - Míša se naučil držet pastelku , tužku téměř správným úchopem a baví ho kreslit . Kresba má podobu čmáranice a je necílená . Nebojí se také jiných materiálů , jako je hlína , temperové barvy a štětec ...
Zapichuje prvky mozaiky libovolně do perforované desky .

KOMUNIKACE: V  komunikaci jsme zatím moc nepokročili . Stále u Michala funguje vydávání zvuků , zavede k tomu , co chce . Pokrok nastal v tom , že občas napodobí mimiku dospělého před zrcadlem , otevře pusu ...
Znásobili jsme množství piktogramů , kterým Míša rozumí a postupně stále přidáváme . Občas chápe otázky , ve kterých je možnost výběru . Také se mu dostává masáže ústní dutiny na uvolnění mluvidel .

VĚDOMOSTI : naučil se přiřadit předměty k odpovídajícím terčům , i když ještě nezná barvy jako takové , pozná dva stejné obrázky . Přiřadí zvuk k předmětu ( např. telefon , auto...) , ale nepodaří se to pokaždé . Na jednom počítačovém programu správně přiřazuje geometrické tvary .

 Vypracovala : Mgr. Lucie Sanaková ( třídní učitelka , viz foto výše )

sobota 26. února 2011

LÉKAŘSKÁ ZPRÁVA PSYCHOLOŽKY KULKOVÉ - stacionář Lydie 8. 10. 2007

Tato zpráva na psychol. nález z 11/2006 , kde již byla stanovena diagnoza , nyní kontrolní vyšetření - aktualizace .
Z ANAMNÉZY :  dítě z prvního rizikového těhotenství , v 29. týdnu plán.SC , chlapec kříšen , PH 1220 gr./ 38 cm , péče JIP , UVP 6 týdnů , kojen nebyl , propuštěn po 2,5 měsících .
PMV : úsměv od 3. měsíce , lezl od 10. měsíců , stoj od 15 měs. , samostatná chůze od 18 . měs . ,řeč - opožděný vývoj , regres , do 2,5 let nástup ojedinělých slov - ( máma , táta , dědi , bába , koj , haji , ham ...) , po pobytu v nemocnici regres v oblasti řeči ,
Je v péči neurologa - MUDr. Böhm pro nerovnoměrný vývoj , OVŘ a autistické rysy , Rhb stacionáře - bukofacionální techniky , oční , ušní nálezy bez patologie , komplexní vyšetření ve FN Brno ( 12/ 2006) na dětské neurologii , kde potvrzena dg. autismus .
Od října 2006 navštěvuje dětský rehabilitační stacionář v ČT , má sestaven spec. ped. individuální plán , je v péči SPC Kpt. Vajdy v Ostravě , má ZTP/P .

Z VYŠETŘENÍ : oční kontakt navazuje velmi ojediněle , na velmi krátkou dobu , pozornost osciluje , v popředí nezájem o předměty , spíš o prostor , vybavení místnosti , olizuje hranu stolu , fascinace světlem - stínem , motivace pomocí odměny - auto , bublifuk .
SEBEOBSLUHA : mírně zlepšeno přijímání jídla , nadále pouze mixovanou nebo velmi řídkou stravu , denně jí 3x lipánky ,polévku , občas nějakou omáčku , nic jiného nechce , větší kousky stravy jej dáví , poté zvrací ; o pití si neřekne , učí se pít z hrníčku , nesnáší dotyk v orofacionální oblasti , proto váznou veškeré snahy o bukofacionální stimulaci , opět zvýšená salivace a mlaskání ; má pleny , je vysazován , ve stacionáři je na wc sám , doma musí asistovat matka ,močení se daří lépe , stolici zatím  pouze do plen , při oblékání spolupracuje , sundá si ponožky ; spánek -spí i odpoledne , spí sám v pokojíku - potíže s usínáním .
HRUBÁ MOTORIKA :běhá , poskakuje , na odrážedle jezdit nechce , chodí sám po schodech , střídá nohy , míč neháže , snaha chytat.
JEMNÁ MOTORIKA : úchop do špetky , tužku uchopí správným způsobem , používá PHK , stádium čmáranic a vícečetného kruhu , je fascinován stopou po fixu , ne už tolik obsahem kresby , nenavléká na tyč , dřevěné tvary - některé vloží do správných otvorů , komplikováno nefunkčním otáčením a stereotypiemi , zasunovačka - vyjme a vloží vše ; vázne motivace k těmto činnostem .
ŘEČ , KOMUNIKACE : nerozvinutá aktivní řeč ; regres - viz výše , chlapec vyluzuje pouze zvuky , gesta nepoužívá , dle matky - zvládá zákl. gesta - zavede je k tomu , co chce , mimika nevýrazná , oční kontakt se mnou velmi krátce , s matkou a otcem ano - krátkodobě , tělesný kontakt s rodiči někdy vyžaduje , jindy odmítá , nemá snahu a motivaci komunikovat , upoutávám pozornost - nereaguje , nevšímá si , jde si po svém , sdílená pozornost není , nápodoba - v začátcích , staví dle předlohy mašinku z kostek ( spíše pouze seřazuje ) , pozná své blízké na fotkách , orientuje se pouze ve známém prostředí .
CHOVÁNÍ , HRA : jeho nejoblíbenější hrou je jízda s autíčkem , sleduje ze zvláštního úhlu pohledu , stereotypie , téměř každou hračku nebo věc dokáže použít jako auto , má různé zrakové fascinace , rád si hraje se stínem , knížku si vezme , ale neprohlíží , opět s ní jezdí jako a autem , zvláštně předkloněn , rád sleduje projíždějící vlaky , motorky , některé zvuky mu zřetelně vadí - dětský křik , projíždějící auto ( zakrývá si uši )  , jiné ne ( motorky ) ; rád kouká do světla , se zálibou otevírá a zavírá dveře; fascinuje ho jeden pořad v TV (AZ kvíz ) , chvíli vydrží i u hrané pohádky , v kolektivu dětí se nezapojí , do školky se dle matky těší ; reakce na změny - těžce nese změnu trasy do/ze školky , do obchodu apod . , křičí , matka se raději přizpůsobuje jemu ; nemá rád změny uspořádání v domácnosti , změnu pořadí uložení plyšáků , změny aktivity ve stacionáři se snaží předem signalizovat ( pozná znaky na semaforu ) ; fixace na svého medvěda - všude jej nosí sebou ; na PC sleduje obrázky , ale neukáže , nepozná .
Není autoagresivní chování , ostatním dětem neubližuje , z motorických stereotypií - zaujímání zvláštní pozice u hry , sledování z předklonu , dále - jen velmi lehce naznačených  - chůze po špičkách , třepání prsty , hlazení rukou ; nemá přirozený strach z nebezpečí - svéhlavě se pouští do nebezpečných situací .

ZÁVĚR : jedná se o chlapce s mentální kapacitou v pásmu LMR až SMR ( IQ menší než 50) , nerovnoměrným psychomotorickým vývojem na základě poruchy autistického spektra - Dětský autismus - F84.0 , míra poruchy - středně funkční ; splnˇuje kritéria diagnost .triády - poruchy v oblasti komunikace , sociálních vztahů a chování , bez přidružených poruch - bez hyperaktivity a agresivity . Silně narušená schopnost orientace - vyžaduje celodenní péči.
DOPORUČENÍ : pokračovat v individuálním plánování péče se zohledněním potřeb a omezení vyplývajících z poruchy , TEACCH program - vizualizace , strukturalizace , jednoduché pokyny , motivace .
Rodina seznámena , bude spolupracovat na zavádění komunikačních symbolů do běžného života .

VŠECHNO JE V HLAVIČCE - Vojtova metoda

Vaše miminko se opoždˇuje v pohybovém vývoji ? Čím dříve s ním začnete cvičit Vojtovu metodu , tím větší je pravděpodobnost , že se to zlepší .

Snažím se pochopit princip Vojtovy metody , zatímco fyzioterapeutka Pavla Joudová cvičí se 14 měsíční Klárkou . Holčička má lehkou centrální koordinační poruchu . Neotáčela hlavičku na jednu stranu a stále zvedá ramínka . Já tyto odchylky nevidím , ale Pavla je pozná okamžitě . Klárka leží na zádech s hlavičkou otočenou k jedné straně a paní Pavla jí stimuluje bod mezi pátým a šestým žebrem na pravé straně . Klárce se postupně napřimuje páteř a ramena , která měla lehce vystrčená vzhůru , se rozloží na podložku .
,, Tato stimulace dokáže na krátký čas změnit Klárčino nesprávné držení těla a je potřeba opakování , ,, vysvětluje Pavla . Pak si holčičku položí na bok a stimuluje jí bod na pánvi a v oblasti lopatky . Aktivuje tím svalstvo ramen , lopatky , pánve a dolních končetin . Dítě zapláče . Několik vteřin se nic neděje a pak najednou napne bříško a zvedne hlavičku . Hurá ! To je přesně pohyb , který fyzioterapeutka chtěla docílit .

ŘEKNĚTE MOZKU , CO MÁ UDĚLAT
Vojtův princip je komplikovaná metoda pro cvičení novorozenců , kojenců , starších dětí i dospělých . U dětí se používá v případech , kdy je nějakým způsobem pozastaven či zpomalen jejich vývoj . Je založena na tom , že fyzioterapeut ( nebo později rodič ) tlakem dráždí určitý bod na těle dítěte v určité poloze . Tím vyšle sygnál do mozku a ten zpětně ,, poručí ,, tělu . Dítě pak zareaguje nepatrným pohybem , a tak se aktivují celé svalové skupiny . Vojtovu metodu by vás měl naučit kvalifikovaný fyzioterapeut , který ji dobře ovládá . Pak je potřeba s potomkem cvičit čtyřikrát denně . Novorozencům a kojencům stačí pouze 5 minut ( třeba při přebalování ) a ne bezprostředně po jídle ( ani po koupání ) . Doba cvičení se postupně může prodloužit . Starší děti cvičí dvakrát denně půl hodiny .

STLAČIT SPRÁVNOU KLÁVESU
Jak je možné , že v určité poloze tlakem na stanovené body na těle se dítě naučí zvedat hlavu , nehrbit se nebo třeba chodit ? A čím to je , že si správný pohyb miminko zapamatuje ? ,, Všechny děti , i když mají mozkovou obrnu nebo ortopedické či neurologické onemocnění , které jim brání v normálním pohybu , mají v mozku uloženou informaci o tom , jak se správně pohybovat ( tzv. pohybový vzor ). Je to dané geneticky . Lidský mozek se zkrátka tímto způsobem vyvinul během milionů let , ,, vysvětluje fyzioterapeutka .
Je  neuvěřitelné , že drážděním určitého bodu v určité poloze se pohybový vzor jakoby vyvolá z paměti a dítě ho provede . Je to asi něco podobného , jako když z počítače získáte informaci , kterou potřebujete . Jen musíte zmáčknout tu správnou klávesu .

PROČ U TOHO PLÁČE ?
Cvičení je tvrdá práce . Je namáhavé fyzicky i psychicky . Proto se občas stává , že nějaká maminka naštvaně odejde z ordinace s tím , že Vojtova metoda je těžká a ona má dost starostí i bez ní .
Mnoho žen totiž odradí , když dítě při cvičení pláče . Není to však proto , že by ho něco bolelo . Jen mu je nepříjemné omezování pohybu při výchozí poloze cviku . Náladu miminka můžete ovlivnit tím , že budete při cvičení klidní . Zkuste na něj mluvit uklidnˇujícím a laskavým hlasem . Když přesto naříká , poslouchejte, jaký druh pláče to je . Zoufalý nářek , namáhavé hekání či fnˇukání ? Pokud neštˇastně vzlyká , je potřeba rehabilitaci ukončit .

PŘIJDˇTE VČAS
Metoda , kterou vynalezl dětský neurolog profesor Václav Vojta , se dnes používá hlavně k léčbě dětské mozkové obrny a dalších ortopedických a neurologických vad . Největší výsledky má u malých pacientů do  4 - 5 měsíců . To však neznamená , že nelze cvičit se starším dítětem . Jen efekt bude pravděpodobně menší . Pokud pediatr doporučí vašemu miminku cvičit ,, vojtu ,, , nejprve ho vyšetří neurolog a rehabilitační lékař . Fyzioterapeut provede další vyšetření . Může zjistit , že některé pohyby dělá jinak než zcela zdravé děti . Špatně se vzpřimuje nebo se vůbec nevzpřimuje , když ho položíte na bříško , nerozevírá pěstičky , později neleze , jen se plazí , atd . Děti s podobnými projevy mají centrální koordinační poruchu . Poznáte to podle toho , že se začnou opoždˇovat v pohybovém vývoji .

VOJTA NENÍ ZÁZRAK
Vojtova metoda pomůže , ale nelze od ní očekávat zázraky . Jsou i děti , na které ,, vojtovka ,, prostě nefunguje . Fyzioterapeutka Pavla používá často slovo  ,, pravděpodobně ,, . Tvrdí totiž , že pozitivní výsledek metody může být jen ,, pravděpodobný ,, , ne však zcela jistý .
Hodně záleží na kvalitě a pravidelnosti cvičení a také konečná diagnoza se dělá až kolem prvního roku života . Dítě s dětskou mozkovou obrnou se z ní nevyléčí , i kdybyste s ním dělali Vojtovu metodu desetkrát denně . Ale pokud s ním budete dobře cvičit , pravděpodobně začne chodit , i když třeba těžce .Pokud cvičení zanedbáte , je velká pravděpodobnost , že chodit nebude vůbec . Existuje mnoho případů , kdy se těžce poškozené dítě dokázalo poměrně dobře zařadit do života díky kvalitní rehabilitační péči . Možná máte pochybnosti o tom , zda se vaše dětˇátko správně vyvíjí . Nebojte se poradit s odborníky . A pokud vám doporučí Vojtovu metodu , nenechte se odradit kamarádkami , které ji mohou považovat za  ,, zbytečné trápení ,, . Věřte , že metoda , která dnes pomáhá dětem v celé Evropě , v Jižní Americe i v Asii , může pomoci i vašemu dítěti .

******************************************************************
KDE HLEDAT POMOC ???
Např . na těchto pracovištích ( a ve všech velkých nemocnicích ) hradí cvičení Vojtovou metodou zdravotní pojištˇovna .
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK LF a FV Motol ,
V úvalu 84 , Praha 5
telefon : 224 431 111  , http://www.fnmotol.cz/

Mgr. Pavla Joudová , Léčebná rehabilitace dětí a dospělých ,
Sokolská 35 , Praha 2
telefon : 777 111 848  , http://www.fyzioterapie-cz.com/

Dětské centrum Čtyřlístek , Opava , zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Nákladní  , Opava
telefon : 553 621 548  , http://www.dcctyrlistek.cz/

Fakultní nemocnice Brno , oddělení dětské rehabilitace
Jihlavská 20 , Brno
telefon : 532 231 111  , http://www.fnbrno.cz/


z mích vlastních zkušeností - Vojtovku jsme cvičili do Míšových zhruba 2 let , a vážně nám toto pro někoho až moc drastické cvičení pomohlo !
Míša chodí , běhá , skáče ...- jako zdravé dítě !

čtvrtek 24. února 2011

JINÝ POHLED NA SVĚT - PŘÍBĚH O AUTISMU

,, Kdybych tenkrát věděla , co to je autismus , všechno mohlo být úplně jinak , ,, říká smutným hlasem čtyřicetiletá Veronika , matka dnes téměř dospělého Michala , se kterým si zažila doslova peklo ...

Jenže až příliš pozdě zjistila , že chyba nebyla v jejím nezvladatelném synovi , ale v jeho diagnoze . ,, Michal byl naše první dítě , kterého jsme se nemohli dočkat , ale bohužel se musím přiznat , že mateřství jsem si představovala úplně jinak . První tři roky jsme se vůbec nevyspali , protože každou chvíli křičel a nedal se utišit , ale pořád jsem věřila , že se to časem zlepší , ,, vypráví Veronika . Bohužel opak byl pravdou , protože jejich synek se téměř neustále vztekal a na žádné pokyny nereagoval . K ostatním dětem se choval agresivně a jeho projevy tak postupně odradily i  Veroničiny přátele a známé .
,, Odpadly i vycházky na hřiště . Když k nám přišli přátelé , Michal je vyhazoval a nadával jim , ,, líčí Veronika .  Plánování ,, pěkného dne ,, u nich obvykle skončilo naprostým fiaskem . Michal byl před jakoukoli rodinnou akcí nervózní a nadával sobě i okolí . Rozzlobily a popudily ho i věci , které jsou zcela běžné , například  když se na něj někdo podíval nebo mu lehce zavadil o rameno . Veronika s hořkostí vypráví : ,, Začal nadávat bezdomovcům , že smrdí , kuřákům , že kouří , mně , že jsem odporná a idiotská matka , vyhrožoval na celou ulici , že mě zabije a najde si jiné rodiče . ,,  Veronika plakala , přemlouvala ho , klečela na kolenou a v zoufalství ho i bila , ale nehnulo s ním vůbec nic . Nikdy se za nic neomluvil , nikoho nepolitoval , nenabídl pomoc ani nepromluvil o svých pocitech .
,, Často jsme si s manželem kladli otázku , jak tak chytré dítě může být takové monstrum bez schopnosti porozumět a chápat alesponˇ trochu ostatní . Proč nereaguje na naše vysvětlování ? Proč je tak necitlivý k ostatním , a naopak přecitlivělý k událostem , které se týkají jeho samostatného ? Snažili jsme se mu věnovat , omlouvat ho , podbízet se mu , vysvětlovali jsme , trestali ho , bili , řvali na něj . Vystříleli jsme veškerý svůj výchovný arzenál , abychom zjistili , že jsme prakticky ničeho nedosáhli ,  ,, líčí Veronika .
Není divu , že všichni odborníci , které vyhledali , považovali synovo chování za důsledek výchovy šílené matky . Veronika nakonec skončila v péči psychiatra .

SPRÁVNÁ DIAGNÓZA
Že jde o Aspergerův syndrom se dozvěděli Michalovi rodiče teprve před několika měsíci v Apla Praha - asociaci pomáhající lidem s autismem . Michalovo chování se sice nezměnilo , ale změnil se přístup k němu . Veronika si leccos přečetla a mnohé synovy výstřelky již chápe lépe , i když jí pořád trochu lezou na nervy a vzbuzují rozruch .
,, Přestala jsem ve výchově tolik tlačit na pilu , zmírnil se vztek na syna , když jsem si uvědomila , že mnohé jeho chování pramení z nejistoty nebo nějaké neschopnosti , a ne z touhy mi ublížit . Kdybych dřív rozuměla jeho chování , mohla jsem nás ušetřit různých zranˇujícím scén a sama se vymanit z kruhu ubíjející nejistoty a sebeobvinˇování .  ,,
Za rok bude Michal papírově dospělý , z Aspergerova syndromu zjevně nevyroste , ale Veronika pořád doufá , že si víc porozumí...

Děti s Aspergerovým syndromem nejsou hloupé , nevychované nebo zlé , jsou prostě jiné . Základním problémem je nedostatek intuice , neschopnost porozumět vlastním pocitům i emocím druhých . Jejich mozek se zkrátka vyvijí a funguje odlišně  .

*****************************************************************
Pomáháme světu porozumět autismu
a lidem s autismem porozumět světu .
APLA Praha - asociace pomáhající lidem s autismem,
http://www.praha.apla.cz/
http://www.autismus.cz/    DMS APLA 87777

sobota 19. února 2011

SHELDON COOPER ZE SERIÁLU TEORIE VELKÉHO TŘESKU

SHELDON COOPER : OSVĚTA V ATRAKTIVNÍM BALENÍ

Sheldon má vyznačenou svoji část pohovky , na kterou si nikdo jiný nesmí sednout , a vymezený čas , kdy chodí na záchod . Tato  ,, podivná ,, postava z amerického seriálu The Big Bang Theory pomáhá divákům porozumět všem , kteří trpí autistickými problémy .

The Big bang Theory čili Teorie velkého třesku - příběh čtyř fyziků a jedné servírky zaujal miliony diváků po celém světě ( u nás na Prima Cool ) . Jeho podstatou je neobvyklý humor založený na tom , že čtveřice vědců má vysokou teoretickou inteligenci , na rozdíl od té sociální . Je pro ně snažší získat Nobelovu cenu než domluvit si rande se servírkou odvedle . Servírka to má obráceně - teoretické nadání minimální , zato si umí poradit s běžnými věcmi , jako je výběr oblečení nebo pořádání narozeninové párty .
Aby toho nebylo málo , jeden z těch čtyř je ,, ještě divnější ,, než ostatní - ve svém chování má výrazné příznaky některé z poruch autistického spektra .Není až tak podstatné , jestli jde o vysoce funkční autismus nebo Aspergerův syndrom , zásadní je , že postava , geniálně zahraná Jimem Parsonsem , pomáhá divákům porozumět všem , kteří těmito problémy skutečně trpí .
Sheldon má vyznačenou  svoji část pohovky , na kterou si nikdo jiný nesmí sednout , a vymezený čas , kdy chodí na záchod . Už léta hraje stejný den v týdnu stejnou počítačovou hru a jídá stejné jídlo ve stejných restauracích . Přesto jej dokázali autoři seriálu stvořit takového , aby diváci měli tuto postavu rádi a aby díky němu nacházeli víc pochopení pro zvláštnosti jemu podobných .

HNED ODPOVĚZTE
,, Knock , knock . knock , Penny ! ,,
,,Knock , knock , knock , Leonard ! ,,
Situace , kdy Sheldon vytrvale klepe na dveře a domáhá se okamžité odpovědi na naprosto banální otázku , i když ví ,že ti dva za dveřmi právě souloží , se stala jednou z nejtypičtějších hlášek seriálu .
Autisté a lidé s Aspergerovým syndromem často postrádají to , čemu říkáme takt . Nechápou náznaky a povšechné informace o tom , že něco není v dané situaci společensky vhodné . Většinou se velmi snaží , aby tomu porozuměli , avšak s pramalým efektem . Jediné , co pomáhá , je konkrétní a přesné vysvětlení a vymezení toho , co se od nich očekává . Obvykle se neurazí , naopak jsou vděčni , že jste jim pomohli vyznat se v pro ně spletité sociální situaci .

,, Sheldone , nevidím tvůj dárek . ,,
,, Protože jsem mu žádný nepřinesl . ,,
,, A proč ne ? ,,
,, Protože celá instituce dávání dárků nedává smysl ... ,,
,, Ale ty jsi jeho kamarád a kamarádi si dávají dárky .,,
,, Přijímám premisu , ale závěr odmítám . ,,
Raj tiše : ,, Řekni mu , že jde o společenskou konvenci . ,,
,, Aha . Tak to je ovšem jiná . Jdeme nakupovat . ,,
Sheldon v některých situacích působí , jako by neměl nikoho rád , kromě sebe . Přesto takový není .

,, Vezmi si nějaké , ,, říká Sheldon v jednom díle Penny a natahuje ruku s hrstí bankovek .
,, Neblbni . ,,
,, Já nikdy neblbnu . Nepotřebuješ snad peníze ? Tohle jsou peníze , které nepoužívám , ,, říká prostě a tak to i myslí .
Tato bezelstnost v sociálních vztazích lidi s PAS často ohrožuje . V knize  Nikdo nikde  například její autorka - autistka popisuje , jak objevila na ulici bezdomovce a zcela samozřejmě jej pozvala na nocleh , aniž by ji napadlo , jaké problémy si tím může způsobit .


DOSLOVA A PODLE PRAVIDEL
Lidem s PAS někdy funguje mozek tak trochu jako počítač . Určitá informace v něm budˇ je , nebo není . To , že se někdy něco řekne a vlastně se to tak nemyslí , je pro ně značný problém . Veškerá sdělení mají tendenci brát doslova .

,, To s sebou musíš vážně nosit průkazku čestného člena Ligy spravedlivých ? ,,
,, Tu s sebou nosím už od svých pěti let . ,,
,, Ale proč  ?!? ,,
,, Protože v návodu stojí : Noste stále u sebe . ,,

Sheldon je nakonec nucen zrušit své členství v dětském klubu , aby mohl kartu dát pryč z peněženky.
,, Byl to sarkasmus ? ,, ptá se Sheldon v úvodu jednoho dílu . Nejistota , ,, jak bylo řečené míněno ,, , je pro vysoce funkční autisty i ,, aspíky ,, velmi typická . Na rozdíl od nás totiž nevnímají přízvuk řeči , slyší jen slova  . Zkuste si představit , že byste se místo mluveného slova vyjadřovali písemně . Často si říkáme ,, Tohle se nedá vyřídit mailem , o tom si musíme promluvit . ,, Vnímáme mimiku , tón hlasu , reakci toho druhého . Lidé s PAS  však nemají tyto informace k dispozici.


AUTISMUS A ASPERGERŮV SYNDROM
AUTISMUS
Autismus je porucha vztahu k realitě , kterou podrobně popsal L.Kanner ( 1943 ); je typická stažením se do světa fantazie , sociální izolací; egocentrické , nerealistické myšlení , snění převládá nad vědomým vztahem k vnějšímu světu ; člověk s autismem zřídka vyhledává oční kontakt s druhými , používá stereotypní gesta , tíhne k nepružným a nefunkčním rituálům a postupům ; i malé změny v zaběhaných zvyklostech jej vyvedou z míry ; může se objevit destruktivní chování včetně sebezranˇování ; nedostatky v komunikaci upoutají např nesprávným používáním zájmen , opakováním frází ; příčinou autismu je porucha centrální nervové soustavy , pravděpodobně neschopnost používat zrcadlové neurony , které pomáhají chápat projevy a pocity druhých lidí .

ASPERGERŮV SYNDROM
 Jde o vývojovou poruchu charakterizovanou vážnou a trvalou poruchou sociálních dovedností a vztahů , stereotypním chováním i omezenými zájmy bez výraznějšího jazykového poškození ; postižený se může zařadit do běžného života , ovšem s oslabenými možnostmi sociálního a pracovního zařazení , pro oslabenou schopnost přepojovat se z jedné činnosti do druhé , měnit prostředí ; dává přednost stejnosti a předpověditelnosti situací , až nutkavému užívání ustálených postupů a objektů zájmu ; syndrom je někdy považován za lehčí formu autismu ; stále znovu se objevují důkazy , že lidé s Aspergerovým syndromem mají IQ v rozmezí normálu až nadnormálu a mnozí vykazují nadprůměrné nadání a schopnosti .

čtvrtek 10. února 2011

OČKOVÁNÍ A AUTISMUS : zfalšovaná studie

Mnozí rodiče dětí s autismem a podobnými pervazivními poruchami osobnosti věří studii , kterou v roce 1998 zveřejnil britský lékař Andrew Wakefield ;jeho zprávu otiskl lékařský časopis Lancet . Podle něj je autismus způsoben očkováním , konkrétně kombinovanou vakcínou proti spalničkám , příušnicím a zarděnkám .
Nyní se ale zjistilo , že Wakefield pozměnil údaje v lékařských záznamech , z nichž vycházela jeho zpráva Wakefield například tvrdil , že 12 dětí ,které zahrnul do své studie , bylo před očkováním v pořádku , že šlo o normální děti bez vývojových problémů.
Britský novinář Brian Deer ale zjistil , že Wakefield v pěti případech pozměnil jejich dokumentaci a zamlčel , že už před očkováním se u nich projevila vývojová porucha . Loni v květnu byla Wakefieldovi zakázána lékařská praxe ve Velké Británii a odborná veřejnost požaduje prověření jeho dalších studií . Ačkoli odborníci , kteří se po Wakefieldovi snažili zjistit souvislost mezi očkováním a autismem , potvrdili , že očkování nevyvolává pervazivní poruchu osobnosti a že skutečnost , že se u některých dětí autismus projeví v době , kdy jsou očkované , je jen shodou okolností , řadu rodičů Wakefieldova studie dodnes utvrzuje v tom , že očkování jejich dětem škodí . Díky důkazům o jeho podvodu je ale tato hypotéza konečně vyvrácena .
Zdroj : British Medical Journal

No nevím nevím ... My dětský autismus také máme , ale zda byl způsoben očkováním , to už vám dnes nikdy nikdo neřekne !

4 GENIÁLNÍ AUTISTI - MYSLÍ JAKO ZVÍŘATA

MYSLÍ JAKO ZVÍŘATA :  Temple Grandinová
Zvláštní dovednost : prý přemýšlí jako zvířata
Temple Grandinová je autistka , která i přes tuto nepříjemnost dokázala dokončit vysokou školu , a díky své píli byste při rozhovoru s ní ani nepoznali , že trpí autismem . Sama o sobě říká , že  ,, dovede posoudit prostředí , jako kdyby byla sama krávou  ,, .

DOKÁZALA NEMOŽNÉ
Když jsou Temple tři roky , vezmou ji rodiče k neurologovi . Ten u ní diagnostikuje autismus . Už se zdálo , že malá Temple stráví zbytek života v ústavu , ale její matka je razantně proti . Pro svou dcerku zajistí speciální školu a dojedná zvláštní kurzy řeči . Svůj mateřský jazyk se musí učit stejně , jako se my učíme cizí jazyky .A neuvěřitelné se stane skutkem . Podaří se prolomit bariery nemoci a Temple pomalinku začíná komunikovat .

ŘÍKALI JÍ ,,MAGNETOFON ,,
Mluvit se naučí v pěti letech . Děti ve škole se jí posmívají a říkají jí ,,magnetofon ,, - to proto , že Temple jen opakuje věty , které zaslechla . Dnes byste o ní ale neřekli , že je autistkou . Je úspěšnou bioložkou a inženýrkou . Ve veterinárních i odborných časopisech masného průmyslu publikovala řadu článků o chování ke zvířatům a o tom , jak se zvířaty zacházet . Temple Grandinová si v 15 letech uvědomí , že zvířatům rozumí lépe než lidem . Zvířata nemají společenské konvence , neznají přetvářku , nedokáží zradit . Temple se mezi zvířaty cítí uvolněně a zvířata ji přijímají .
,,Víte , dobytek ruší stejné druhy zvuků jako autisty  ,, vysvětluje Grandinová , proč je tak žádaná zpracovateli v masném průmyslu . A dodává : ,,Náhlý a hlasitý povyk , vysoké tóny , syčení vzduchu . Tohle všechno vyděsí dobytek i autisty .,,  Temple si uvědomí , že zvířatům rozumí do té míry , že by toho mohla využít k jejich ,, prospěchu ,, . Začne navrhovat farmy , chlévy , ohrady , jatka .

SCHODY DO NEBE
Temple říká , že má v hlavě simulátor . V hlavě vidí zvíře vstupující do skluzného žlabu a vidí je z různých úhlů , z různých vzdáleností , a dokonce je může vidět i z ptačí perspektivy ! A jak fungují jatka navržené autistkou ? Temple zavedla točité stoupání po rampě do hlavní budovy , které nazvala schody do nebe . Zvířata tak totiž nemohou vidět , co je na konci rampy . Zárovenˇ Temple využila toho , že krávy se přirozeně točí do kolečka .

DOTYKY JÍ NEDĚLAJÍ DOBŘE
Uvnitř budovy už krávy unáší dopravník umístěný pod jejich břichy . O pár vteřin později je zvíře zabito střelou do mozku . Prý netrpí úzkostí a ani necítí bolest . O tom , že její nápady fungují , svědčí i fakt , že dvě třetiny jatek a farem na chov dobytka v USA navrhla nebo přepracovala právě Temple ! Sama pro sebe pak navrhla stroj , na kterém trénuje dotyky . Kontakt s lidmi jí totiž nedělá dobře .

4 GENIÁLNÍ AUTISTI - KRESLÍ MĚSTA PO PAMĚTI

VIDEO: Autistický umělec nakreslil celý New York zpaměti - iDNES.cz

KRESLÍ MĚSTA PO PAMĚTI : Stephen Wiltshire
Zvláštní dovednost : po jediném pohledu nakreslí do detailu věrný obraz .
Stephen Wiltshire je někdy přezdíván jako lidský fotˇák . Zpaměti nakreslí panoramata měst , ale i úžasné momentky  ( nahoře ) .

Když to dají dohromady elektrotechnik z Barbadosu a švadlenka z ostrova Svatá Lucie v Karibiku , výsledkem je génius . Tak to alesponˇ bylo v případě Colvina a Genevy Wiltshirových . Jejich syn Stephen za své malířské umění dokonce obdržel i Řád britského impéria .

NEVĚŘILI , ŽE KRESLÍ ON
Když jsou Stephenovi tři roky , je u něj diagnostikován autismus . Krátce poté se jeho otec zabije při motocyklové havárii . Stephen začne navštěvovat zařízení pro děti se speciálními potřebami , kde si poprvé všimnou jeho talentu. ,, Stephen byl velmi uzavřený a tichý . S nikým nekomunikoval , ,, vzpomíná na Stephena v roce 1993 ředitelka školy . ,,Nenavazoval žádný oční kontakt a jen se bezcílně potuloval po místnosti . ,,  A stejně jako každé malé dítě rád kreslí . Jeho prvním slovem je papír . Mluvit se naučí až v devíti letech . Brzy se začne zúčastnˇovat malířských soutěží . A právě tehdy nastává problém - porotci odmítají uvěřit , že tak dokonalé obrazy nakreslilo malé dítě . Uvěří až ve chvíli , kdy před nimi jeden z obrazů nakreslí .

MÍSTO TUŽKY HOUSKY
Poté , co odejde ze školy , pracuje pět let na částečný úvazek v pekárně ! Patrně největší malířský talent , který kdy Anglie měla , až do roku 1995 zadělává těsto a plete housky ! Až když britští novináři celou věc patřičně rozmáznou , začne Stephen studovat malířské školy . Do té doby je Stephen znám pouze na Britském souostroví . Svět se o něm dozví až v roce 2001 . V  tomto roce totiž v rámci dokumentu britské stanice BBC Stephen v helikoptéře poletuje nad Londýnem . Po přistání pak během tří hodin nakreslí dokonalý a detailní obraz , který zahrnuje území o rozloze asi 10,5 kilometru čtverečního Londýna ! Dokonale zachytí i 12 historických pamětihodností a na 200 dalších budov .

TOKIO , ŘÍM ,HONGKONG
V květnu 2005 zavítá do Tokia . Opět chvilku poletuje nad městem , aby si pak nasadil sluchátka , poslouchal techno a kreslil , kreslil a kreslil . Výsledkem je úchvatné , do detailu zpracované centrum města . O dva měsíce později po 45 minutovém letu nad Římem Stephen přenese na papír panorama Říma včetně Vatikánu a baziliky sv. Petra . V prosinci se vydá do Asie podruhé . Let nad Hongkongem trvá pouze 20 minut ! Poté Stephena posadí před 10 metrů dlouhé panoramatické plátno , dají mu tužku a Stephen dělá to , co umí nejlépe - kreslí .
Nepotřebuje žádné kontury , hned naostro vykreslí jednu budovu za druhou , pěkně se všemi detaily . Výsledný obraz je fantastický . Stephen na plátně dokonce zachytí i chodce a auta tak , jak je v daný moment viděl a uložil do svého mozku . Stephen sice má problém přejít sám ulici , ale dokázal ,, přinutit ,,  30 000 lidí , aby navštívili výstavu s jeho obrazy .

4 GENIÁLNÍ AUTISTI - NAROZEN NA MODROU STŘEDU

NAROZEN NA MODROU STŘEDU  : Daniel Paul Tammet
Zvláštní dovednost :  zná Ludolfovo číslo s přesností na 22 514 desetinných míst .
Daniel ovládá 11 jazyků , je geniální matematik , ale také úspěšný spisovatel . Jeho knihy vycházejí ve statisícových nákladech .

Daniel se narodí jako první z devíti dětí do dělnické rodiny . Na jeho dětství není co závidět - ve čtyřech letech si prodělá svůj první záchvat epilepsie , lékaři mu diagnostikují autismus a synestezii . Všechny tyto nemoci patrně mají vliv na Tammetovy schopnosti .

BAREVNÁ A TLUSTÁ ČÍSLA
Synestezie se u Tammeta projevuje tak , že ve své hlavě vidí čísla jako objekty určitých tvarů a barev . V jeho mysli má každé celé číslo až do přibližně 10 000 svou nezaměnitelnou podobu . Daniel je schopen spatra násobit i dělit velká čísla na libovolný počet desetinných míst ! Výsledek totiž ,, vidí ,, ve své hlavě . Sám Daniel popisuje čísla takto:,, Jednička je velmi jasná , zatímco dvojka je jako pohyb zprava doleva . A devítka je největší číslo , je strašně vysoká , ,, snaží se Tammet popsat čísla tak , jak je vidí ve své hlavě . Číslo 25 Tammet popsal jako číslo ,  ,,které byste bez váhání pozvali na párty ,, . Čísla jsou ale i pěkná a ošklivá : ,,Číslo 289 je dost ošklivé , zatímco 333 zvláště atraktivní . Ale pí , pí je nádherné,  ,, rozplývá se Tammet .

REKORD ZA PĚT HODIN
Právě s Ludolfovým číslem je spojen i Danielův světový rekord . Všichni ze školy víme , že pí je 3,14 . Někteří si toto číslo ale pamatují o něco přesněji . Daniel Tammet 14. března 2004 zpaměti správně odrecituje 22 514 jeho desetinných míst ! Tento úkon mu zabere pět hodin a devět minut ! Tím ovšem Danielova vyjímečnost nekončí . Zatímco téměř všichni autisti vynikají pouze v jednom oboru , Tammet je nejen vynikajícím matematikem , ale jdou mu i jazyky .

KOLIK JAZYKŮ UMÍŠ , TOLIKRÁT JSI AUTISTA ?
Dosud jich ovládá 11 ( angličtinu , francouzštinu , finštinu , němčinu , španělštinu , litevštinu , rumunštinu , estonštinu , velštinu a esperanto ) , přičemž jedenáctý jazyk , islandštinu , se dokázal naučit za sedm dní během pobytu na Islandu ! Po sedmi dnech vystoupí v islandské televizi a plynně rozmlouvá s moderátory o různých tématech . A aby toho nebylo málo , Daniel v červenci 2006 navrhne nový jazyk Mänti , který obsahuje prvky estonštiny a finštiny . Estonština se mu dokonce zalíbila natolik , že si své rodné příjmení Corney změnil na estonské Tammet.

VÝUKA PO INTERNETU
V roce 2006 Daniel vydá své paměti  Narozen na modrý den . Modrý proto , že Tammet se narodil ve středu a tu ve své hlavě vidí jako modrou . Kniha se stane bestsellerem a už je přeložena do 18 jazyků. Prodalo se jí přes půl milionu výtisků . Od roku 2000 Tammet provozuje spolu se svým partnerem Neiem Mitchellem společnost Optimnem , která se zaměřuje na výuku jazyků po internetu .

4 GENIÁLNÍ AUTISTI: STÁNKU PŘEČTOU ZA OSM VTEŘIN

* Kim Peek si hoví v autě , ve kterým ve filmu Rain Man cestovali Tom Cruise a Dustin Hoffman . Jeho role Raymonda byla napsána právě podle Kima Peeka . Barry Morrow ( vpravo ) obdržel za scénář k filmu Oskara .

Během sekundy zvládne přibližně 20 až 30 operací , Ludolfovo číslo si pamatuje na 5000 desetinných míst a umí v mžiku vypočítat veškerá dvojciferná čísla do padesáté mocniny . Není řeč o počítači , ale o Němci Rüdigeru Gammovi , kterému se říká ,, lidská kalkulačka ,, .
Oproti chlápkům s autismem je však naprostý břídil .

* KDYŽ MOZEK NEFUNGUJE SPRÁVNĚ
-AUTISMUS je jednou z nejzávažnějších poruch mentálního vývoje projevující se již v dětském  věku . Mozek nefunguje tak , jak by měl .Důsledkem je , že jedinec dobře nerozumí tomu , co vidí , slyší a prožívá .
Proto nejvíce trpí komunikace a zařazení do společnosti . Onemocnění je založeno na neurobiologickém podkladě .
Lidem s takzvaným syndromem SAVANT ( francouzské slovo savant znamená učený nebo také vědec ) se někdy říká ,, učení idioti ,, . V lebce těchto lidí totiž dříme genialita , ale IQ nedosahuje ani spodní hranice průměru .
Vědci předpokládají , že u osob se syndromem savant došlo v důsledku pomalého vývoje levé poloviny mozku k tomu , že pravá polovina přebrala i funkce levé .
S takto upraveným mozkem můžeme mnohem bezprostředněji využívat ty části mozkové kůry , které zpracovávají přímé smyslové vjemy .

Savant je označení autisty , který se vyznačuje nadprůměrnou genialitou . Tento člověk si sice nezaváže tkaničky u bot ,zato vám spočítá odmocninu z jakéhokoliv čísla .
ČLOVĚK , KTERÝ NEMÁ KONKURENCI : KIM PEEK
Narozen : 11. listopadu 1951 , žije v Salt Lake City , USA
Zvláštní dovednost : každým okem dokáže číst v knize jinou stránku !

Američan  Kim Peek nemá ve světě konkurenci . Ve svých 57 letech si sice neumí sám vyčistit zuby , zavázat tkaničku či se obléknout , ale jeho mozek je bezedná houba , která saje vše , co Kim kdy viděl , slyšel nebo četl...
Právě on inspiroval amerického scenáristu Barry Morrowa k napsání oskarového snímku Rain Man s Dustinem Hoffmanem v hlavní roli .
BEZNADĚJNÝ PŘÍPAD ?
Když bylo Kimovi devět měsíců , lékař po zběžné prohlídce jeho rodičům oznámil zdrcující diagnozu - Kim je vážně retardovaný a nikdy nebude schopen se cokoli naučit . Lékař rodičům doporučil umístit Kima do ústavu a zapomenout na něj. Na to ovšem Kimův otec Fran nehodlal přistoupit . Čas mu dal za pravdu . V  16 měsících se Kim začal učist číst . Čtení ho bavilo natolik , že ve čtyřech letech uměl nazpamětˇ osum svazků encyklopedie , znal všechny ulice , všechny televizní stanice a všechna telefonní předčíslí v USA !

DOKONALÁ PAMĚTˇ
Dnes Kim Peek svými schopnostmi udivuje svět a vědce . Umí přiřadit den v týdnu ke konkrétnímu datu , a to i 2000 let zpět . Pamatuje si všechny dálniční systémy v USA , zná historická data z celého světa a melodie , které během svého života zaslechl ! Dosud Kim přečetl přes 12 000 ! knih a je mu celkem jedno , zda čte román , jízdní řád či tellefonní seznam . Jednou si to přečte a už to nikdy nezapomene . Bude si informace pamatovat až do konce svého života .

KIMPUTER
Kim Peek je opravdu vyjímečným savantem . S trochou nadsázky o něm můžeme říct , že ví o všem všechno . Kvůli jeho schopnostem se mu přezdívá Kimputer . Posledních osm let je vděčným terčem vědců a jejich testů . Při jednom z nich Kim přečetl osm stránek za 53 sekund a po dvou hodinách si pamatoval 98 procent informací včetně čísel stránek ! Běžně myslícím lidem by podobná akce zabrala asi 20 minut , přičemž po dvou hodinách bychom si v lepším případě pamatovali s bídou 40 procent informací .
A tedˇ jedna lahůdka - Kim je schopen přečíst dvě stránky textu za osm sekund ! Ptáte se , jak to může zvládnout ? Jednoduše - levým okem čte levou stránku a pravým okem pravou ! Vede si daleko lépe než výkonný skener s funkcí optického rozpoznávání znaků .

GÉNIUS S IQ 73
Za 145 let , co se mozkové dysfunkce sledují , se lékaři nesetkali s člověkem , který by se Kimovi , bytˇ jen vzdáleně , vyrovnal . Takový člověk patrně neexistoval ani v celé historii lidstva ! A čemu Kim vděčí za svou vyjímečnost ?  Zjednodušeně řečeno : Kimovi v mozku chybí svazek nervových vláken , která za normálních okolností spojují obě mozkové hemisféry . Zdá se tedy , že v Kimově případě tuto funkci převzaly jiné svazky neuronů , a to nejspíše zodpovídá za Kimovu fenomenální pamětˇ . Poslední testy totiž naznačují , že za své vyjímečné schopnosti nevděčí jen autismu , ale má hned několik dalších mozkových chorob . Při testování vědci přijdou ještě na to ,že matematické a logické úlohy jsou nad Kimovy síly . Když mu dali běžný IQ test , Kim dosáhl 73 bodů .

neděle 6. února 2011

MŮJ SPOLUŽÁK VIKTOR - PRAVDIVÝ PŘÍBĚH

Tyto řádky napsala na stránky facebooku jedna báječná dcera jedné mé kamarádky , a jelikož tento pravdivý příběh je natolik dojemný a plný lásky a pochopení , nesmí tu prostě chybět !

Nikdo z nás neví , jak vypadá ten svět , který je o několik odstínů tmavší . Nikdo z nás nechápe , jak mohou nechápat naše vtipy , dvojsmysly , ironii , či dokonce lásku a přátelství . Jsou tak odlišní , přesto někdy vypadají , že zapadají do našeho stereotypního života . Smějí se našim vtipům , utahují si z nás . Naučili se naše výrazy obličeje , okoukali náš smích a okopírovali naše fráze . Ostatní lidé , říkají si psychologové , o nich píší nejrůznější literární rozbory jejich myšlení , však nikdy jej nepochopí úplně . Vytvořili si své teorie , sepsali své knihy , vyvynuli pro ně spousty léků , které však jejich postižení nevyléčí , pouze utlumí jejich příznaky , chování .
AUTISTÉ . Jiný svět , nepochopený smysl žití .

Mému bratrovi je 15 let a již v dětství mu byla dána jasná diagnoza - autismus . Kdysi jsme měli malého , milého , nemluvícího klučíka , který věčně chodil domů s rozbitými koleny a lokty a s odřeným nosem , kterého občas vodili domů rodiče jiných vrstevníků se slovy : ,,Ten Váš kluk zase provokoval toho našeho Pepíka ! ,,  - kluk který toho moc nenamluvil a nerad se mazlil s babičkou či kýmkoliv jiným . Nejsem žádný psycholog , psychiatr ani jiný odborník , abych tu rozepisovala jeho problém různějšími odbornými termíny , ale žiji vedle něj skoro 16 let . Měla jsem tu jedinečnou možnost sledovat celý jeho život , již od mala . Tu jedinečnou možnost , který měl málokterý z té haldy lékařů s nejrůznějšími diplomy a vyznamenáními .
Kdokoliv z našich řad by řekl , že je to normální kluk . I když , co to je být normální ? Z pohledu pedagoga je můj  bratr hlavně nevychovaný . Dále by mohla padnout slovíčka jako například nesoustředěnost , impulzivnost , neklidnost , vznětlivost či hyperaktivita .
Ale na druhou stranu je i geniální ! V čem ? Otevřete jeho desky , ve kterých má vylepených spoustu mincí a bude Vám vykládat o numismatice , a o každé minci zvláštˇ Vám poví něco zajímavého . Řekne , v jakém roce byla ražena , co je zač a jak ji získal . Otevřete jeho desky s řadami známek nejrůznějšího stáří , řekne Vám k nim vše a snad i ještě víc . Mnozí z nás by si tˇukali na čelo . Ano , k čemu to je ? Jak se dá tohle využít v normálním životě ? Copak tohle je genialita ? Tohle se dá využít jako hobby , ale k životu je to nepoužitelné . Ano , je to tak . Na to mám pouze jednu odpovědˇ .Zkrátka ho to baví ! Když může o tomto svém koníčku hovořit , je zkrátka ve svém živlu a nezastavíte ho .

A mimochodem  , pro představu : můj bratr není autista toho typu , že by místo řeči vydával všelijaké zvuky , nebyl schopen samostatného pohybu nebo něco podobného , jako autisti , které nám velice často ukazují v televizi . Dá se říct , že rodiče těchto nám ukazovaných autistů , jsou na tom o poznání lépe , než rodiče s dětmi , jako je můj bratr . I  autismus má své rozdělení . Rozdělujeme jej na vysokofunkční a nízkofunkční . On zapadá do kolonky vysokofunkčních . Je schopný normálního života . Chodí do školy , ale musí mít asistentku . Učí se , i když jen učivo páté třídy . Chodí se svými kamarády ven , ale jejich věk většinou nepřekračuje hranici 10 let . Máma má spoustu starostí s tím , jaké dělá ve škole problémy , ale na druhou stranu se snaží , aby měl alesponˇ nějaké vzdělání . I v 15 letech se stále v noci počurává a nikdo neví proč . Snad něco jako stres ? Či strach ze zítřka ? Nevím .
Další věcí je neustálý nepořádek v jeho pokoji , rozebírání různých věcí na součástky  , od počítačů až po autíčka na dálkové ovládání .Kam v jeho pokoji šlápnete , tam si nejspíš píchnete něco do nohy . Lhaní a zatloukání je u něj též na denním pořádku . Hodně práce stálo taky to , ho odnaučit , aby se přestal škrábat ruce , záda a ramena do krve . I tak se nepodařilo ho to odnaučit úplně . Starostí až nad hlavu , máma je z něj občas doopravdy zoufalá , a už ani neví , jak s ním dál . Má můj obdiv za to , že to s ním dotáhla až tak daleko . Kdyby se nesnažila , tak mohl být na úrovni autistů nízkofunkčních . To jsou právě ti , které nám často představují různé televizní dokumenty . Děti neschopné mluvy , vzdělávání se , vykonávání věcí z běžného života .

Ale proč tohle všechno píši ? Na odborné učiliště chodím  již třetím rokem . A jiř třetím rokem tedy znám Viktora . Na počátku se jevil tak , jako se jiným jeví můj bratr . Nepozorný , impulzivní , občas nemotorný , hyperaktivní .
Nikdy mě nenapadlo se nad tím zamyslet , až jednou . Viktor udělal opět jeden ze svých forků . Na jednu z mnoha písemek se podepsal pod nepravým jménem . Vystřídali se nám různá jména od faraonů až po postavičky z nejrůznějších pohádek a filmů . Jednou se podepsal na písemku z technologie jako zelená příšera z Vánoční pohádky pro děti : ,,GRINCH ,, . Zasmáli jsme se , když učitelka předčítala známky .O přestávce jsem za ním šla a zeptala se ho : ,,Viky , proč to děláš ?,,  a on mi svým slovenským přízvukem odpověděl : ,,Však jsem autista ! ,, Vtu chvíli ve mě hrklo a celé jeho chování mi najednou začalo dávat smysl . Vytřeštila jsem oči s otázkou :,,To jako fakt ? ,, - na což protáhle odpověděl : ,, To víš že nééééééé ! ,,
Ale právě od té doby tuhle myšlenku nemůžu dostat z hlavy . Plno věcí tomu nasvědčuje .
Tedˇ , když jsem ve třetím ročníku , mám pocit , že v něm vidím kopii mého bratra . Hloupé věci , které říká , jsou směšné a ostatní se jim smějí . Já už se jim nesměji . Jeho přehnané reakce na špatné známky , při kterých praští do tabule či do stolu , jsou učiteli nepochopeny a bývají rozčíleni . Vše většinou končí zápisem do třídnice .Ano , právem . Ale oni nevědí . Jsou i učitelé , kteří pro něj mají extrémní pochopení , jako např. naše paní učitelka Doktorová . I když u ní má asi hodně vliv to , že je naše školní výchovnou poradkyní , a je na tyhle případy chování vystudovaná . Ale za to , že s ním má takovou trpělivost , si získala můj obdiv . Dále je zde Viktorova znalost hokeje . Mám pocit , že kdybych se ho zeptala na výsledky všech hokejových zápasů z roku 2009 , tak by mi je nejspíš do nejposlednějších řekl  . Velice mě překvapilo to , jak do písemného testu z občanské nauky , který mimochodem podepsal jako : ,, F. Výborný  ,, vypsal celou soustavu hráčů Mountfieldu .Paní učitelka to samozřejmě brala jako provokaci , není se čemu divit . Já však nestačila zírat . Pro něj je hokej to , co pro mého bratra známky a mince .
Minulý týden o tělocviku jsem si všimla spousty jizev na Viktorovo rukou a ramenech . Jizvy , jako kdyby se do krve škrábal . Stejné jizvy , jako u mého bratra . Potom jsme hráli basket s pozměněnými pravidly . Nesměli jsme běhat s míčem a nesmělo se driblovat , jen přehazovat míč jinému hráči . Viktorovi trvalo dlouhou dobu , než pochopil , že pravidla jsou pozměněná a s míčem stále dribloval . Když to bylo odpískáno , tak se samozřejmě rozčiloval a nadával . Ještě horší bylo , když náš tým porazil ten jeho . . Když jeho tým přišel o vedení , jeho hra začala být velice surová a neohleduplná . Faulování mu nedělalo problém a celková prohra zápasu ho dovedla k opravdovému vzteku . Typické chování mého bratra při jakékoliv hře .I kdyby šlo jen o hloupou vybíjenou .
Nevím co dál napsat . Je spousta důvodů , proč si myslím , že Viktor také spadá do kategorie vysokofunkčních autistů . Od nějaké hloupé studentky učiliště to zní možná divně , ale myslím si , že trošku vím , o čem mluvím  . Třeba jsem úplně mimo kolej a náš Viktor je zkrátka hyperaktivní trdlo , které občas neuhlídá své chování a vybouchne . A třeba taky ne .
Co na to jeho rodiče ? Slyšela jsem , že bere nějaké léky , snad na nesoustředěnost , snad na to , aby byl v klidu ? Nevím . Zajímalo by mě , jestli o tom jeho rodina někdy uvažovala . Znají autismus , nebo aspergrův syndrom , což je takový slabší odvar autismu ? Nebo má diagnozu danou lékaři , ale nikdo z nás o tom neví ? Třeba mu jeho maminka pomáhá .
Jediné co pro Viktora chci , je trocha pochopení od kolektivu . Jestli autistou je , tak je podle mě hrdina , že se dostal až do třetího ročníku bez větších problémů s učením sám . Nebo jak jsem již zmínila , mu může pomáhat maminka , kdo ví . Kdyby měl ve škole pomoc ve formě asistentky , jako má můj bratr , myslím , že by byl býval nemusel být na učilišti , ale mohl jít klidně na nějakou střední školu . Je nepochopený , zárovenˇ má můj obdiv , že to dotáhl až sem !

sobota 5. února 2011

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA - SPC Ostrava ze dne 1. 12. 2006

Speciálně pedagogické vyšetření na žádost zákonného zástupce , navazuje na psychologické vyšetření Mgr. Kvardové ze dne 16.12. 2005. Při vyšetření v místnosti dětského stacionáře byla přítomna učitelka chlapce .

HRUBÁ MOTORIKA :  chůze samostatná , po schodech chodí sám , nahoru střídá nohy a drží se , dolů přisouvá nohy .Sed na židli je samostatný .Nebojí se fyzického kontaktu . Koordinace pohybů je dobrá , na pohyby dospělého nereaguje .Hru s míčem se snažil napodobit .
JEMNÁ MOTORIKA : na kolík navléká korále s pomocí . Komín nestaví . Předměty do vyřezaných otvorů v desce nevloží . Používá obě ruce , úchop prstový . S předměty pouze  manipuluje jezdí s nimi jako s autem.
Grafomotorika , kresba : odmítl vzít do ruky pastelku , není možné zhodnotit , zda má radost ze stopy výtvarného materiálu .
NAPODOBOVÁNÍ : nenapodobí hru s předměty . S předměty manipuluje neadekvátně .
VERBÁLNÍ SCHOPNOSTI : dorozumívá se posunky , dovede dospělou osobu k požadovanému předmětu .
POZNÁVACÍ SCHOPNOSTI : neukáže na sobě ani na manˇásku části těla a obličeje . Nepřiřadí základní barvy . Nenapodobí zvuky . Myšlení konkrétní . Předměty netřídí ,pouze mechanická manipulace . Provede jednoslovný pokyn . Nepřiřadí předměty k obrázkům.
VNÍMÁNÍ : sluch normální , zrak -strabismus , oční kontakt je schopen navázat jen na pár vteřin , někdy se zdá , že si nevšímá ničeho . Sleduje pohybující se bubliny , předměty či osoby . Reaguje na zvuk . Nebojí se fyzického kontaktu .Navazování sociálních vztahů problematické , chce být sám a v klidu , pozoruje děti , ale nezapojí se . Velký hluk mu nedělá dobře ( křik , pláč ) , je taktéž plačtivý a utíká k učitelce . Rozsah pozornosti krátkodobá , rozptýlená , lehce odklonitelná .
SEBEOBSLUHA : -nesamostatnost , nedovede se sám najíst , je krmen kašovitou stravou , pije z kojenecké láhve s velkou dírou , hygienu nezachovává , pleny celodenně .
SOCIÁLNÍ INTERAKCE : narušená , chlapec není schopen přizpůsobit své chování sociálnímu kontextu , nerozumí sociálním signálům , kvalita komunikace narušená .

DOPORUČENÍ , ZÁVĚR : 1) vzhledem ke zvláštnostem postižení PAS potřebuje jmenovaný individuální přístup , vypracování individuálního vzdělávacího plánu ( možnost čerpat z Edukačně hodnotícího profilu ) , zařazení do třídy s menším počtem žáků , čerpání finančních prostředků pro žáky se specifickými potřebami.
2) Doporučuji vzdělávat dle TEACCH programu , struktura , vizualizace , jasné úkoly časově omezené . Žák musí vědět , co má dělat , jak to má dělat , jak dlouho , s kým a co bude potom . Na vzdělávání a výchově se podílí školení odborníci , kteří vědí o PAS základní informace .
3) Dlouhodobým cílem výchovy a vzdělávání žáků s PAS je zlepšení sociálních vztahů , rozvoj schopností a dovedností , vědomostí , pomoci sociálních pedagogických přístupů a metod vhodných pro tyto děti . Důsledná spolupráce rodiny a školy . Pravidelné konzultace s rodiči , instruktáž , jak postupovat při výchově v rodině . Plánování volnočasových aktivit .

S ohledem na zdravotní stav žáka je doba platnosti posudku určená na celou dobu předškolní docházky !
Mgr. Iveta Galušková   , speciální psycholog

LÉKAŘSKÁ ZPRÁVA PSYCHOLOŽKY KULKOVÉ - stacionář Lydie 28.11.2006

Od října 2006 navštěvuje dětský rehabilitační stacionář v ČT , má sestaven spec.ped.individuální plán; je v péči SPC Kpt. Vajdy v Ostravě , má ZTP/P.

SEBEOBSLUHA: chlapec přijímá pouze mixovanou nebo velmi řídkou stravu , denně jí 3x lipánky , polévku , občas nějakou omáčku , nic jiného nechce , větší kousky stravy jej dáví , poté zvrací ; o pití si neřekne , pije pouze z kojenecké láhve , pouze se svého starého dudlíku , hrníček odmítá; učí se jíst kovovou lžičkou ( dříve plastová ) , nesnáší dotyk v orofacionální oblasti , proto váznou veškeré snahy o bukofacionální stimulaci ; má pleny , je vysazován , močení se daří lépe , stolici zatím pouze do plen , při oblékání spolupracuje , sundá si ponožky ; spánek - bez potíží , spí i odpoledne , spí sám v pokojíku.
HRUBÁ MOTORIKA :  běhá , poskakuje , na odrážedle jezdit nechce , chodí sám po schodech , střídá nohy ; míč neháže , snaha chytat.
JEMNÁ MOTORIKA : úchop do špetky , tužku uchopí , ale nekreslí , pozoruje , nenavléká na tyč , dřevěné tvary nevkládá , vázne motivace k těmto činnostem , má rád bublifuk - prstem se trefí do jednotlivých bublin .
ŘEČ , KOMUNIKACE : nerozvinutá aktivní řeč , regres , chlapec vyluzuje pouze zvuky , gesta nepoužívá , dle matky - zvládá zákl. gesta- zavede je k tomu , co chce; mimika nevýrazná , oční kontakt se mnou nenavazuje , s matkou a otcem ano - krátkodobě , tělesný kontakt s rodiči někdy vyžaduje , jindy odmítá , nemá snahu a motivaci komunikovat ; upoutávám pozornost - nereaguje , nevšímá si , jde si po svém , sdílená pozornost není , nápodoba nezaznamenána .
CHOVÁNÍ , HRA :jeho nejoblíbenější hrou je jízda s autíčkem , sleduje ze zvláštního úhlu pohledu , stereotypie , téměř každou hračku nebo věc dokáže použít jako auto , má různé zrakové fascinace -nyní blikající vánoční ozdoby , matka musí zastavit ; rád si hraje se stínem ; knížku si vezme , ale neprohlíží , opět s ní jezdí jako s autem , zvláštně předkloněn , rád sleduje projíždějící vlaky , motorky; některé zvuky mu zřetelně vadí - dětský křik , projíždějící auto ( zakrývá si uši ) jiné ne (motorky );rád kouká do světla , se zálibou otevírá a zavírá dveře ;fascinuje ho jeden pořad v TV(AZ kvíz ), chvíli vydrží i u hrané pohádky , v kolektivu dětí se nezapojí , do školky se dle matky těší ; reakce na změny - těžce nese změnu trasy do / ze školky , do obchodu apod., křičí , matka se raději přizpůsobuje jemu ; nemá rád změny uspořádání v domácnosti , změnu pořadí uložení plyšáků , změny aktivity ve stacionáři se snaží předem signalizovat ( pozná znaky na semaforu ); fixace na svého medvěda - všude jej nosí sebou . Není autoagresivní chování , ostatním dětem neubližuje , z motorických stereotypií - zaujímání zvláštní pozice u hry , sledování v předklonu , dále - jen velmi lehce naznačených - chůze po špičkách , třepání prsty , hlazení rukou .
CHAT : chybí protodeklarativní ukazování , není monitorování směru pohledu , symbolická nápodobivá hra nevyvinuta ;
CARS : skore - 36 , středně těžká autistická symptomatika , nejzřetelněji v oblasti verbální komunikace , adaptace na změny , užívání předmětů a hra .
Chybí soc .emoční reciprocita , dle matky - nerozumí citům .
INTELEKT : na základě pozorování a srovnání s věk. normami ( nespolupráce při řízené činnosti ) hodnotím zatím jako lehkou mentální retardaci , s nerovnoměrným vývojem v jednotlivých oblastech .

ZÁVĚR : jedná se o chlapce s mentální kapacitou v pásmu LMR , nerovnoměrným psychomotorickým vývojem na základě poruchy autistického spektra - Dětský autismus -F840 , splnˇuje kritéria diagnost. triády  -poruchy v oblasti komunikace , sociálních vztahů a chování , bez přidružených poruch - bez hyperaktivity a agresivity.
DOPORUČENÍ :  sestavit individuální plán se zohledněním potřeb a omezení vyplývajících z poruchy , TEACCH program - vizualizace , strukturalizace , jednoduché pokyny , motivace .Rodina seznámena , bude spolupracovat na zavádění komunikačních symbolů do běžného života .

Psycholožka Mgr. Renata Kulková

čtvrtek 3. února 2011

LÉKAŘSKÁ ZPRÁVA PSYCHOLOŽKY z DN Brno ze dne 18.12. 2006

Diagnoza : F840  Dětský autismus , chlapec 3,4 roků
Nynější onemocnění : Dítě v RHB stacionáři , v jejím rámci logopedie , nezapojuje se do her s dětmi , vadí mu dětský pláč , křik , chytá se za uši , fascinují ho auta , motorky , vlaky , vadí některé zvukové hračky , má rád hudbu , bublifuk , v novém prostředí si vše musí prstíčkem osahat , hodně si vybírá lidi ; fascinuje ho vlastní stín , nemá rád , když mu na něj někdo šlápne ,má rád blikání světel . Rád točí s kolečkami aut . Ohlodává hračky . Na procházce musí chodit stále stejnou trasou . Těžko si zvyká na nové prostředí . Má rituál , ráno po probuzení se musí pustit pohádka hraná , kreslené nevyžaduje . Večer po Večerníčku mu zamává a jde spát . Některých lidí , zejména otcových rodičů ( zřejmě  předcházelo dříve okřiknutí ). Pije stále z kojenecké láhve . Odmítá pití ze lžičky ( zřejmě špatná zkušenost z popálení z horkého čaje ) . Musí být krmen . Přijímá jen tekutou stravu , nekouše . V oblékání pomáhá , sám se neobleče , ale umí se vysvlékat .Chodí , běhá , do schodů lépe za ruku , ze schodů jen s pomocí . Trojkolka a odrážedla ho nezajímají . Korálky neumí navlékat , dělá pochody spíše opačné :korálky vyvléká , bourá komíny . Kostky neskládá .

Vlastní vyšetření : -  Kontakt nelze navázat , nespolupracuje , jsou četné stereotypie - chytá si loket , kouše se do rukávu , kouše do medvěda , kterého má stále sebou , dává si ho na hlavu . Lehne si v pracovně na zem , opře hlavu , stereotypně jezdí autíčkem . Nechce být rušen , nechce také , aby se matka bavila , odklání ji hlavu . Když něco chce , vede osobu bez emočního doprovodu k věci .
 Řeč : během vyšetření 0 , dle matky ve 2,5 letech ,, máma , bába , ham , hají , dědi ,,- cíleně , pak se vytratilo , nyní 2 zkomoleniny : ,,KAKA ,, pro maminka a medvídek , ,,GAGA,, na vše ostatní . Zvuky zvířat ne . Rozumí z kontextu.Na řadu verb. podnětů vůbec nereaguje , původně vyšetřován , zda vůbec slyší .
Manipulace s předměty : nemá zájem o skládačky , nemanipuluje , nestaví  , spíše boří.
Rozumové schopnosti : nelze spolehlivě testovat , orientačně lehká retardace , úkoly neplní , na urč. kognitivní úrovenˇ lze jen usuzovat z urč. aktivit , jsou disharmonie . Vázne verbálně pojmové myšlení , myšlení abstraktněvizuálně lepší , chápe obrázky .Zajímají ho čísla , písmena , venku sleduje zgrafita , nové věci objíždí prstem . Velmi dobrá výběrová pamětˇ .
Sociální chování :  - Vazba na matku je , ale je bez adekvátního emočního doprovodu .
Sebeobsluha : má pleny , občas se vymočí do nočníku , na kakání vyžaduje plenu . Problémová oblast - nekouše potravu , pije z lahve , nechce ze lžičky . Pomáhá s oblékáním , vysvleče se .
CARS : 39- 40- střední až těžká sy.

RES: Dětský autismus , stř. až těžká sy. pasivní až osamělý typ soc. cho.
         Ment. vývoj blokován pervazivní vývojovou poruchou , nelze spolehlivě testovat , nejspíše lehká retardace . Problémová oblast - nekouše potravu

středa 2. února 2011

1. LÉKAŘSKÁ ZPRÁVA PSYCHOLOGA ze dne 13. a 16. 12. 2005 FN Ostrava klinika dětské neurologie

Z rozhovoru s matkou : V září byli na vyšetření u PhDr . Tejklové , kontrola v únoru 06 , závěr nemá , ale úrovní prý jako roční dítě , možné autistické známky , doporučen výchovný přístup . Problémem je , že nekouše , vše mixují , kouše nerad , je vybíravý . Má strach z bílých pláštˇů , pláče . Pije čaj s láhve jinak se polévá . Po zkušenosti s horkou lžičkou u prarodičů odmítá takové lžičky a pláče i při pohledu na prarodiče , to trvá přes půl roku .Rád staví ze stavebnice podobné legu , prohlíží a trhá noviny , okusuje noviny , rád vše co jezdí- kola , většinou u hry leží , při stavbě sedí na patách , na kolenou . Při pobytu u babičky si na ni rychle zvykl , pak ale dlouho trvalo , než si opět zvykl na své rodiče . Při cizích lidech  se běží schovat k rodičům , jako k záchraně.
Věci , které se  mamince jeví nápadnější - dlouho pozoruje svoji ruku , při radosti se celý třepe , nevydrží sedět , pořád někam běží , všude vleze , je až hyperaktivní , okusuje hračky , vše do pusy , ocucává okna a zrcadla , hraje si se svým stínem , vadí mu , když jej někdo pošlape ( myšleno ten stín ) ; hraje si s dveřmi - zavírá a otvírá a sleduje stín , rád otevírá dveře a nezavře , houpe lampou . Nerad jí , nereaguje na oslovení , na zákaz - vběhne do ulice , na upozornění pálí ! však reaguje . Rád chodil do zoo , měl velký zájem , letos jej to vůbec nezajímá , maximálně při zvuku zvířátek . Vyvijí se zhruba stejně , pomaleji , zpočátku jim bylo řečeno , že nebude chodit , to se ale spravilo , regres matka nepozoruje . Nevezme drobnou věc prsty . Nemá zájem o kreslení . Rád si prohlíží , sleduje pohádku . Autoagrese , stereotypie , rituály nejsou ( kromě TV u snídaně a večerníčku) není . Když není po jeho , hodně se vzteká . Probrán pojem autismus , projevy atp .

Z vyšetření : Přichází s matkou , o kontakt nemá zájem , ihned ho zaujmou auta , chvíli si hraje bez nápadností . Posléze začne plakat , bez zjevné příčiny , ani na něj nemluvím , ani se nepřibližuji , je nezklidnitelný a pláče dál po celou dobu prvního setkání . Zklidní jej krátce jen matčin zpěv ( to prý spolehlivě i doma ) . Zaujme jej auto , jezdí s ním , ke hře si lehá , pozoruje kolečka , také má zájem o točení kolečkem , stavebnici i zvířátkům se vyhýbá , hra jej zaujme krátkodobě . Jinak spíše chodí po místnosti a pláče , pozoruji určitý stereotyp , kdy prochází kolem skříně , jede po ní prstem , zarazí se u nepravidelnosti , zintenzivní pláč a pokračuje , k tomu se vrací .
Ve škále Brunet Lézineové  lze globální úrovenˇ stanovit aktuálně jako průměrné 12 - 15ti měsíční dítě .Výsledek je třeba brát jako orientační , nebotˇ chlapec spolupracuje minimálně a mnohé informace jsou zprostředkovány matkou . Komín prakticky nestaví , věci do nádoby vhazuje , o nové předměty vcelku zájem má , objevuje se již začátek permanence objektu . Neuchopí drobnou paletku , nemá zájem o kreslení , činnosti nenapodobí . Do i ze schodů kousek za ruku ujde . Sebeobsluha minimální , neřekne si o jídlo , nenají se , napije jen z láhve , potřebu neohlásí , na nočník nechodí . Knihou listuje.
V dotazníku CARS ( s matkou ) mírné až střední známky poruchy autistického spektra. Největší nápadnosti v oblasti adaptability - špatně se přizpůsobuje změně , bojí se neznámých lidí , dále v oblasti zvýšeného zájmu o ocucávání věcí a hraček , v neadekvátní strachové reakci na výraznější zvuky , v méně obvyklém využívání předmětů a těla - točí kolečkem auta , hraje si se stínem , sleduje svou ruku , objevují se neadekvátní emoční reakce . Jinak se vývoj jeví celkově opožděn , nemluví , což ale nikdy nebylo , oslabení jemné motoriky , anamnesticky i hrubé , to upraveno díky rehabilitaci , projevuje se jako mladší dítě - ve hře , v projevování hrdosti , v řeči .
ZÁVĚR : - Nerovnoměrný opožděný psychomotorický vývoj , s výrazným opožděním ve složce řeči a jemné motoriky , dříve i v oblasti hrubé motoriky , pravděpodobně na základě nezralosti a raných rizik , nehodnotila bych zatím v rámci poruchy autistického spektra , nicméně autistické prvky v chování přítomny ( zvláštní hra , preference chutˇové a taktilní stimulace , intolerance zvuků - nutné došetřit sluch ! , sociální odstup , snížená adaptabilita na změny ).Aktuálně vývojově odpovídá zhruba 12ti až 15 ti měsíčnímu dítěti ( kalendářně 28 měsíců ) - nevyšetřitelný běžnou metodikou .
DOPORUČENÍ : - bukofacionální stimulace v Rehabilitačním stacionáři Ostrava - předán kontakt , psychologická péče - pokračující u PhDr. Tejklové , výhledově zaškolení dle doporučení psychologa , možná spíše speciální zařízení .
Mgr. Marcela Kvardová , psycholožka dětské neurologie

1. LÉKAŘSKÁ ZPRÁVA PSYCHOLOGA ze dne 13. a 16. 12 .2005 FN Ostava klinika dětské neurologie

klinická dg.: Výrazně nerovnoměrný PMV s opožděním  převážně ve složce řečové , sociální , autistické prvky , frustní centr. kvadruparéza , etiol. nejspíše na podkladě těžkých rizik raného údobí , dif, dg. zvažován i rozvoj autismu , či neurometabol. či neurodegenerativního onemocnění.
důvod vyšetření : aktuální zhodnocení mentálního vývoje , autistické prvky ?

PMV - opožděn , reaktivní úsměv od 3. měsíce , na bříško kolem 10. měsíce sám , v 11. měsících na čtyři , také lezení po čtyřech od 11. měsíce , kolem 12. měsíců obcházel kolem nábytku , v 15. měsících samostatná chůze.
Rozvoj řeči - velmi opožděn , nyní ve 2,4 letech omezená slovní zásoba - máma , bába , ham . Zvuky zvířat nenapodobí , porozumění řeči dle matky dobré , slyší dobře , pinzetový úchop má , stále nosí pleny ,sám potřebu neohlásí , pasivně vysazován  se vymočí .
Rád si hraje s auty , a pod. spíše manipulativní hra , ideomotorika vázne .Věci spíše rozkousá či roztrhá , knížky vůbec neohlíží . Rád si hraje s vlastním stínem , který honí apod.
Strava - stále tekutá , lžičkou , chlapec vůbec nekouše od malička , pije z láhve , z hrníčku nezvládne.
OA : - z 1. rizik. gr. pro příznaky gestozy u matky - hypertenze , otoky- medikace Dopegyt , nutnost hospitalizace , porod pak ve 29. týdnu ukončen S.C.
PM - 1220 gramů , 38cm   ; kříšen byl , dále péče JIPN , na UPV asi 6 týdnů , dále inkubátor - asi 6 týdnů , matka s dítětem nebyla . Nejprve strava NGS , posléze z láhve , kojen nebyl ,váhové přírustky zpočátku malé  , propuštěni asi po 2,5 měsících .Po 2 týdnech od propuštění bronchitida DO Karviná . Jinak zatím vážně nestonal , v plánu byla operace tříselné kýly vlevo a pupeční kýly - ale stav upraven .
NO : - zprvu centrální hypertonický syndrom , PMV - nerovnoměrný- hrubá motorika v široké věk. normě , upraveno do 15 měsíce , kdy nástup samostatné chůze , výrazně opožděný rozvoj řeči , absence kousání . Chlapec krmen mixovanou stravou do 1,5 roku věku , tužší kousky nezvládl , proto vyšetřeni v 9 /05 psycholožkou Tejklovou , která vyloučila psychogenní příčinu , chlapec hodnocen vývojově na 1 rok věku maximálně . Autistické prvky . Primářem Bohmem dop . bukofacionální stimulace . Mazlí se rád , nerad změny - návštěvy apod . ; bojí se cizých lidí , nerad velký hluk - kdy se chytne za uši a pláče . ORL - vyšetření nebylo .    

úterý 1. února 2011

MICHÁLKOVO VYSVĚDČENÍ - školní rok 2010/2011 , první pololetíMíša včera dostal své první vysvědčení . Bylo slovně ohodnoceno , ale jelikož je velice drobně napsáno , tak ho máma opsala .
ČTENÍ - třídí předměty a obrázky do skupin a podle požadovaných znaků , přiřadí nápis k obrázku dle vzoru , při některých činnostech je schopen pracovat bez dopomoci učitele či asistenta pedagoga .
PSANÍ - snaží se dodržovat správné držení psacího náčiní a správné sezení při psaní , přiřadí k sobě stejná písmena , dle svých schopností a s pomocí učitele nebo asistenta pedagoga zvládá uvolnˇovací cviky.
ŘEČOVÁ VÝCHOVA - dokáže se krátkodobě koncentrovat na poslech pohádek a krátkých příběhů.
MATEMATIKA - s pomocí učitele nebo asistenta pedagoga modeluje jednoduché situace s využitím pomůcek , přiřazuje obrázky se stejným počtem prvků , poznává rozdíl mezi obrázky , třídí základní geometrické tvary .
PRVOUKA - orientuje se ve třídě a ve škole , pracuje pomocí piktogramů , umí poprosit , představit se v ranním komunikačním kruhu , zvládá dle svých schopností osobní hygienu . Veškeré činnosti jsou vedeny s pomocí učitele nebo asistenta pedagoga .
PRACOVNÍ VÝCHOVA - na základě svých možností a s pomocí učitele nebo asistenta pedagoga zvládá modelování , práci s drobným materiálem , jednoduché činnosti se stavebnicemi a kostkami , navlékání korálků , pracuje na počítači - samostatně ovládá práci s myší .
HUDEBNÍ VÝCHOVA - soustředí se na poslech krátkých hudebních ukázek a při poslechu písní během křestˇanské chvilky , pohybem těla zvládá s dopomocí učitele nebo asistenta pedagoga vyjádření rytmu písní .
VÝTVARNÁ VÝCHOVA - na základě svých schopností a s pomocí učitele nebo asistenta pedagoga zvládá správný úchop kreslící potřeby a základní výtvarné techniky - kresbu a malbu , tvarování papíru , koláž .
TĚLESNÁ VÝCHOVA - reaguje na základní pokyny , signály a gesta učitele , na základě svých schopností a s pomocí učitele nebo asistenta pedagoga zvládá jednoduché překážkové dráhy a pohybové činnosti .

MICHÁLKOVO OSVĚDČENÍ - školní rok 2009/ 2010


Tak takhle se Míša snažil ve škole loni !