čtvrtek 14. dubna 2011

FOTKY - kniha MALOVANÉ ČTENÍ POHÁDKY PRO MALÉ DĚTI

Ilustrace : Adolf Dudek
Vydalo nakladatelství : LIBREX
e- mail : librex@librex.cz
              http://www.librex.cz/Moc krásná knížečka!
Jo a ty malé obrázky z nápovědníčku vám mohou posloužit jako pěkné piktogramy - stačí zvětšit a zalaminovat.

FOTKY - kniha PRVNÍ ČTENÍ

PRVNÍ ČTENÍ - písmena , slabiky , slova , texty
Ilustrace : Edita Plicková
Autorka : Mgr. Vlasta Blumentrittová
Vydalo nakladatelství : Blug
FOTKY - kniha PRVNÍ OBRÁZKY PRO NEJMENŠÍ

Velký obrázkový slovník o všem , co zajímá zvídavé děti .
Vydal LIBREX - nakladatelství pro děti v Ostravě
e- mail : librex@librex.cz
http://www.librex.cz/

Bezvadní knížka , která nám pomohla k získání piktogramů . Stačilo jen okopírovat a zlaminovat.
Vážně všem jen doporučuji !

FOTKY - kniha NÁŠ SLABIKÁŘ učebnice pro první stupeň základní školy speciální 2. díl

Autorky : Mgr. Danuše Dvořáková ( vedoucí autorského kolektivu)
                Mgr. Libuše Kubová
                Mgr. Jindra Váchová
Lektorovaly : PaedDr. Jaroslava Zemková , Ph.D.
                      doc. PhDr. Iva Švarcová , CSc.
Vydalo nakladatelství PARTA

Schválilo MŠMT č. j. 13 368/2009-61 dne 8. července 2009 k zařazení do seznamu učebnic pro základní školy spaciální jako součást ucelené řady učebnic pro vyučovací předmět čtení s dobou platnosti šest let .FOTKY - kniha NÁŠ SLABIKÁŘ učebnice pro první stupeň základní školy speciální 1. díl

Uspořádal : PhDr. Vladimír Linc
Lektorovaly : doc. PhDr. Iva Švarcová , CSc.
 a PaedDr. Jaroslava Zemková , Ph.D.
Vydalo nakladatelství : PARTA

Schválilo MŠMT č. j. 10 823/2008-61 dne 31. července 2008 k zařazení do seznamu učebnic pro základní školy speciální jako součást ucelené řady učebnic pro vyučovací předmět čtení s dobou platnosti šest let .