úterý 31. ledna 2012

POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ - 2 . třída , školní rok 2011/2012
Dnes Míša dostal ve škole pololetní vysvědčení . Míša chodí do druhé třídy a jeho vysvědčení bylo ohodnoceno slovně . I tak má vyznamenání a pochvalu třídní učitelky .

ČTENÍ : třídí předměty a obrázky do skupin a podle požadovaných znaků , přiřadí nápis k obrázku dle vzoru , při některých činnostech je schopen pracovat bez dopomoci učitele či asistenta pedagoga .
PSANÍ : snaží se dodržovat správný úchop psacího náčiní , dle svých schopností samostatně nebo s pomocí učitele či asistenta pedagoga zvládá uvolňovací cviky.
ŘEČOVÁ VÝCHOVA :  dokáže se krátkodobě koncentrovat na poslech pohádek a krátkých příběhů , snaží se o nápodobu při práci u logopedického zrcadla .
MATEMATIKA :s pomocí učitele nebo asistenta pedagoga modeluje jednoduché situace s využitím pomůcek , třídí základní geometrické tvary a barvy .
PRVOUKA : pracuje pomocí piktogramů , zvládá dle svých schopností osobní hygienu , snaží se sám držet lžíci a najíst se .
PRACOVNÍ VÝCHOVA : na základě svých schopností a s pomocí učitele nebo asistenta pedagoga zvládá modelování , práci s drobným materiálem , jednoduché činnosti se stavebnicemi a kostkami , navlékání korálků , pracuje samostatně na počítači s výukovými programy .
HUDEBNÍ VÝCHOVA : soustředí se na poslech krátkých hudebních ukázek a při poslechu písní během křesťanské chvilky , pohybem těla zvládá s dopomocí učitele nebo asistenta pedagoga vyjádření rytmu písní .
VÝTVARNÁ VÝCHOVA : na základě svých schopností se snaží sám nebo s dopomocí učitele či asistenta pedagoga kreslit a malovat , tvaruje papír , kreslí v programu na počítači .
TĚLESNÁ VÝCHOVA :  reaguje na základní pokyny , signály a gesta učitele , na základě svých schopností a s pomocí učitele nebo asistenta pedagoga zvládá jednoduché překážkové dráhy a pohybové činnosti , při canisterapii navazuje krátkodobý kontakt se psem a snaží se spolupracovat .


I když bylo vysvědčení jen slovně ohodnoceno , pro nás to má cenu samých jedniček s hvězdičkou !
Míša je velká šikula , který nám dělá jen samou radost .
Veliké díky také patří naší asistentce pedagoga Simonce a také naší báječné paní učitelce Táni  za jejich velikou snahu a píli .

A ještě se musíme pochlubit s dárečkem pro Míšu za tak krásné pololetní vysvědčení .Táta vybral dobře...

pátek 27. ledna 2012

JEDE , JEDE MAŠINKA -sobota 28.1. 2012

Táta postavil Míšovi v pokojíčku jednokolejku přes celý stůl , a takto se jezdí ...úterý 24. ledna 2012

NAŠE NOVÉ AUTO - Chevrolet Aveo 20.ledna 2012Míša dostal spoustu dárečků - od kšiltovky , po omalovánky , pexesa , hrací karty , nálepky...