pátek 28. ledna 2011

PŘÍPRAVNÝ STUPENˇ POMOCNÉ ŠKOLY

Co má za úkol ? - Novou formou vzdělávání žáků se závažnějším mentálním postižením je přípravný stupenˇ pomocné školy . Klade si za úkol umožnit školní vzdělávání žákům , kteří vzhledem k těžšímu stupni  mentální retardace a případně i z dalších důvodů ( zdravotních , příp. sociálních ) nejsou schopni prospívat ani na nižším stupni pomocné školy , ale jsou u nich patrné určité předpoklady rozvoje rozumových schopností . Práce na tomto stupni tvoří přípravnou etapu pro zařazení žáka do pomocné školy .
Výchovné vzdělávací činnost je rozčleněna do několika základních tématických okruhů , které se v průběhu každého vyučovacího dne pravidelně střídají , případně se vzájemně prolínají a doplnˇují .Těžiště práce tvoří rozumová výchova , smyslová výchova , rozvíjení zručnosti a praktických dovedností žáků a tělesná výchova.

Žádné komentáře:

Okomentovat